Skip to main content
Petek, 22. september 2023
27.08.2020
13:36
Plateauresidue, Galerija Božidar Jakac
Maja Smrekar, Delo in dom, 2018, instalacija, Foto: Jaka Babnik
V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo v petek v razstavišču lapidarij odprli razstavo Nova doba / New Era, ki predstavlja dela treh umetnic in umetniške skupine iz Slovenije.

PLATEAURESIDUE / Maja Smrekar / Robertina Šebjanič / Tanja Vujinović

KOSTANJEVICA NA KRKI Razstava Nova doba predstavlja dela treh umetnic in umetniške skupine iz Slovenije, ki se v svojih ustvarjalnih praksah dosledno in dolgoročno posvečajo odnosu med človekom in naravo. Izbrana dela prinašajo globok premislek o človekovih intervencijah v naravno okolje in o trenutnem družbenopolitičnem in ekonomskem ustroju, ki temelji na principu rasti proizvodnje in potrošnje.

V Lapidariju Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki bodo v dialog postavljena tematsko raznolika dela tandema PLATEAURESIDUE, Maje Smrekar, Robertine Šebjanič in Tanje Vujinović. Te ustvarjalke in ustvarjalci se s sredstvi vizualne umetnosti posvečajo aktualnim temam sodobnega časa kot so človekovo razumevanje okolja, potreba po kolonizaciji narave in analiza okoljskih politik, ki danes še vedno temeljijo predvsem na konceptu neskončne modernizacije. V zgodovini moderne in sodobne umetnosti so premisleki umetnikov o fenomenu naravnega okolja na ravni reprezentacije prisotni že vse od pojava industrijskih revolucij, a so v preteklih desetletjih nekateri umetniki prevzeli aktivnejšo vlogo in začeli svoje ustvarjalne prakse interdisciplinarno povezovati z znanostjo in drugimi polji družbenega delovanja. To usmeritev povzema tudi pričujoča skupinska razstava, ki predstavlja analitične in angažirane ustvarjalne odzive umetnic in umetnikov na aktualne teme kot so ekologija, posledice poseganja v prostor, razmerje med človeškim in nečloveškim, preseganje dualizma kultura-narava in prihodnost človeške vrste.

Kustos razstave: Miha Colner

Lokacija: Galerija Božidar Jakac – lapidarij

Trajanje razstave: 28. avgust 2020 – 1. november 2020

PLATEAURESIDUE, Sub Persona, 2019, zajem iz videa

O avtorjih in delih:

Kolektiv PLATEAURESIDUE se že vrsto let ukvarja s posledicami geoloških in klimatskih sprememb na vsakdanje življenje tukaj in zdaj, kot so topljenje ledenikov in spremembe temperatur v podzemnih jamah. Na pričujoči razstavi predstavlja delo Sub Persona, ki se posveča človekovemu odnosu do gozda ter izpostavlja temeljna vprašanja o njunem dolgotrajnem sobivanju. Maja Smrekar se v svojih dolgoročnih delih K-9_topologija in Delo in dom posveča večtisočletnem odnosu med človekom in psom, ki velja za prvo in še vedno najuspešnejše simbiotično medvrstno razmerje v zgodovini civilizacije. Prav tako se posveča aktualnemu vprašanju o psu kot družinskem članu, ki presega status domače živali. Z vprašanjem vpliva človeka na podvodno floro in favno se ukvarja Robertina Šebjanič, ki na didaktičen in poetičen način predstavlja posledice invazije človeške vrste v različna vodna biotska območja. V seriji del Ligofilija se denimo osredotoča na dve ogroženi vrsti podzemnih dvoživk, človeške ribice (Proteus) in Axolotla, ki doživljata podobno usodo krčenja svojega habitata. V nekoliko širši perspektivi pa Tanja Vujinović v seriji del MetaVrt. Sfera 3 najavlja čas, ko bodo organske in anorganske snovi tvorile enovito tkivo. S svojo izčiščeno vizualno podobo dajejo njena dela vtis imaginarnega futurističnega okolja in se spogledujejo s tem, kar si lahko posameznik predstavlja kot virtualni prostor.

Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

kostanjevica na krki
galerija božidar jakac

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja