Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
08.11.2019
19:38
Domoznanska jesen v Knjižnici Brežice
Foto: Knjižnica Brežice
Brežiški občinski praznik je za letos zaprl vrata, praznik splošnih knjižnic pa jih z Dnevom slovenskih splošnih knjižnic počasi odpira.

Pestra domoznanska jesen v Knjižnici Brežice

BREŽICE Osrednja tema letošnjega občinskega praznika so bili mostovi. Dr. Milan Jazbec, slavnostni govornik na osrednji občinski proslavi, v mostovih med ostalim prepozna tudi povezovanje med preteklostjo in prihodnostjo. In ravno domoznanska zbirka je tisti del knjižnice, ki z domoznanskim gradivom in različnimi dogodki skrbi, da se ustvarjalnost lokalnega okolja ohranja iz roda v rod in je dostopna najširši javnosti – fizično, z digitalizacijo gradiva in na svetovnem spletu. Tu smo z različnimi domoznanskimi prispevki prisotni tudi na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin Kamra (www.kamra.si). Ta prinaša zgodbe, ki so za neko lokalno skupnost značilne in zanimive.

Dijaki Gimnazije Brežice, ki so nas obiskali v začetku novembra, so med predstavitvijo elektronskih virov spoznavali digitalne zgodbe Življenje starega brežiškega mostu, Toporišičevo leto (11. 10. 2015 - 11. 10. 2016), Elizabeta Savica Zorko in Velikan slovaropisja Maks Pleteršnik. Ob brežiškem občinskem prazniku smo se z razstavo v domoznanski razstavni vitrini spomnili Brežiške čete. Ta je bila ustanovljena 28. oktobra 1941 in je v Posavju delovala vse do 28. novembra 1941. Več o delovanju te male, a za Posavje pomembne partizanske enote, najdete v knjižni zapuščini domoznanske zbirke. Ta z raznovrstnim gradivom nagovarja k branju o dogajanju v Posavju in v Brežicah med 2. svetovno vojno. Z drugo oktobrsko razstavo Posavje in Brežice 1941-1945 smo del tega gradiva predstavili tudi obiskovalcem strokovnega oddelka brežiške knjižnice.

Fotogalerija (Foto: Knjižnica Brežice):

Novembra pa se bomo z razstavo spomnili prve knjižničarke in začetnice knjižničarstva po 2. svetovni vojni gospe Elizabete Savice Zorko, rojene 9. novembra 1904. S svojo osebnostjo in s strokovnim delom je poskrbela za neizbrisan pečat v lokalnem brežiškem okolju. Z izkušeno roko je bralce vodila skozi prečudoviti svet pisane besede v času, ko to ni bilo tako enostavno. V zahvalo za njeno požrtvovalno delo na področju širjenja bralne kulture je v prenovljenih prostorih domoznanske zbirke svoje mesto dobila tudi njej v spomin urejena spominska vitrina. Ob obisku knjižnice vam jo z veseljem pokažemo, še posebej ponosni smo na ohranjena rokopisna zvezka Savičine knjižnične kronike, ki jo je pisala od leta 1945 pa vse do vključno leta 1974.

V čast knjižničarki, ki je zagnala kolesja brežiške knjižnice, smo ob odprtju prizidka leta 2006 poimenovali tudi dvorano, v kateri smo ob občinskem prazniku gostili karateista, fotoreporterja in svetovnega popotnika Veljka Jukiča. Če se predstavitve domačina niste udeležili, vas v mesecu, ko knjižnice praznujemo svoj praznik, vabimo na ogled njegove razstave.

Mozaik domoznanskih dejavnosti zaključujemo s povabilom na akcijo zbiranja spominov na temo Kinematografija v Brežicah. S spomini v obliki starih fotografij zunanjosti in notranjosti kinematografov, starih kino sporedov, filmskih letakov, plakatov in vstopnic lahko v torek, 12. novembra do 15. ure z nami delite doživetja in spomine z obiskov kino predstav in z njimi obogatite zakladnico brežiške domoznanske zakladnice. Ne pozabite … vsaka zgodba šteje pri snovanju življenjske zgodbe našega kraja!

Mag. Sabina Stanič
Knjižnica Brežice

brežice
knjižnica brežice
fotogalerija

Pridružite se nam