Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
23.08.2021
16:21
Zaključek projekta v Kerinovem Grmu
Foto: arhiv ePosavje
Projekt »Skupaj za znanje-izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« je vključeval tudi romski vrtec. Bo ta zdaj zaprl vrata?

S 1. septembrom konec projekta v Kerinovem Grmu

KRŠKO Projekt, ki se startal 1. januarja 2016 in je bil nadgradnja prejšnjega, prav tako petletnega projekta bo konec avgusta zaključen. Financiran je bil s sredstvi EU, Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namenjen je bil romskim otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem, programe pa so izvajali v večnamenskem centru v Kerinovem Grmu, za katerega je že leta 2010 poskrbela občina Krško. Posebnost večnamenskega centra v občini Krško je bil dvojezični romski vrtec, ki je v desetih letih letih zrasel v eno najuspešnejših zgodb na tem področju.

Fotogalerija (Foto: arhiv ePosavje):

Dvojezični pripravljalni vrtec "Vrtec Kerinov Grm"

Zaprtje vrtca bi ustavilo in izničilo napore vseh, ki so kakorkoli sodelovali v tem projektu, najbolj pa bi prizadel prav malčke, trenutno je vpisanih 19, tako, da je oddelek poln. Zagotovo pa bi o potreb še več, saj je za vključitev v kombiniranih oddelek v naselju 42 otrok.

Ne glede na vse kritike iz okolja, ki se nanašajo na posamezne mladostnike iz tega okolja, je potrebno razumeti, da bi zaprtje vrtca, kjer se otroci naučijo osnovnih veščin, prvih slovenskih besed in običajne rutine, ki je zaradi različnih kulturnih vzorcev, drugačna od večinske, velik korak nazaj. Glede na to, da je izzivov na tem področju veliko, je nenehno delo na vseh področjih v naseljih, nujno. Tudi zato, da se povečajo možnosti vključevanja tistih, ki so izpadli iz vseh sistemov in nimajo doma – iz različnih razlogov – nobene podpore.

Opuščanje aktivnosti in delovanja vseh institucij in posameznikov, bi brez dvoma povzročilo nove izbruhe konfliktov v ožji in širši skupnosti.

Pomembno vključevanje v predšolsko vzgojo

Že pred leti so številne raziskave na tem področju pokazale, da je za otroke iz nespodbudnih okolij še posebej pomembno vključevanje v predšolsko vzgojo, kjer s kakovostnim delom vsaj delno nadoknadijo primanjkljaje. Otroci se lahko tako uspešneje vključijo v šolo.

Na podlagi uspešnih rezultatov se je občina Krško odločila, da bo s sredstvi, ki jih je od države dobila prav za reševanje težav na tem področju, zaprtje vrtca preprečila. Na zadnji seji OS bred počitnicami, so svetnice in svetniki sprejeli sklep o delovanju in financiranju projekta dvojezičnega pripravljalnega vrtca »Vrtec Kerinov Grm«. Projekt bo izvajala OŠ Leskovec pri Krškem. Za prihodnje šolsko leto bo temu namenjenih nekaj več kot 99 tisoč evrov.

Vzporedno potekajo tudi dogovori o tem, da bi projekt nadaljevali z ostanki evropskih sredstev na državni ravni. Če bodo rešitev našli v tem okviru, bo sklep krškega občinskega sveta prenehal veljati.

Vprašanja zaenkrat še brez odgovorov

Postavlja pa se novo vprašanje: kdo bo pomagal šolarjem in skrbel za njihovo vključevanje v aktivnosti, ki so bili do sedaj drugi najpomembnejši gradnik projekta?

In še: kdaj bo katera od državnih institucij prevzela odgovornost in mladostnikom, ki so izpadli iz vseh sistemov družbe, ponudila priložnost in možnost drugačne poti, kot jo ponuja delovanje na senčni strani zakonov?

Projektov za te skupine ni. Težave pa se le kopičijo. Tako v širšem okolju, kjer nastajajo konflikti in varnostne grožnje, kot tudi pri posameznikih, ki kot edino možnost za vzpon po socialni lestvici, prepoznavajo kriminalne dejanja, ker drugih izbir dejansko ni.

T.V.

krško
romi
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja