Skip to main content
Petek, 2. junij 2023
07.02.2020
14:06
Turistični forum Brežice
Foto: ZPTM Brežice
V sredo, 5. februarja, so v Večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice pripravili 1. turistični forum.

1. turistični forum v Brežicah

"Informativno družbenje pričakovano in potrebno"

BREŽICE Forum je bil v prvi vrsti namenjen predstavitvi dobrih praks in turističnih trendov za obstoječe in potencialne ponudnike turističnih zmogljivosti ter predstavitvi pisarne za destinacijsko upravljanje. Kot pravijo v Brežicah, "so se prisotni, javnost in javne službe strinjali, da je bilo tovrstno informativno druženje že zelo pričakovano in potrebno, saj je turizem v občini zelo dobro razvit, manjkajo pa sodelovanje, povezanost ponudb in skupni nastopi na trgu. Občina Brežice je namreč na 5. mestu v Sloveniji po številu nočitev."

Leta 2018 zabeležili 680.000 prenočitev turistov

Brežiški turizem je še do pred nekaj leti slonel izključno le na enem izjemnem ponudniku – Termah Čatež, v zadnjih letih pa se prebuja vloga alternativne ponudbe, ki danes predstavlja že 10 % občinskega turističnega prometa, nasploh pa je turizem v dobri kondiciji in z vedno inovativnejšimi praksami vztrajno išče poti napredka. V letu 2018 so zabeležili 680.000 prenočitev turistov. Od tega je bilo 59% tujih gostov. Povprečna doba bivanja 3,2 dneva, kar je krepko nad slovenskim povprečjem.

Morana Polovič, predstavnica Slovenske turistične organizacije, je zbranim predstavila prednosti vzpostavitve managementa destinacije in prednosti oblikovanja kolektivne blagovne znamke. Kako pridobiti sredstva za razvoj turističnih zmogljivosti, je predstavil Vid Zevnik in sicer skozi primer dobre prakse projekta Pegas – inkuzija otrok in odraslih, ki ga uspešno izvajajo na domači turistični kmetiji Zevnik. Največ zanimanja iz vrst obiskovalcev je pritegnila Petra Kordiš, izvršna direktorica Gerbal glamping resorta iz Ljubnega ob Savinji, ki je predstavila primer dobre prakse glampinga kot nove oblike zelenih potovanj.

Pisarna za destinacijski menedžment

Tudi v lokalnem okolju so številni ponudniki zelo zainteresirani za vzpostavitev glamuroznega kampiranja, zato so bila vsa vprašanja v razpravi namenjena glampingu. Oktobra 2019 je bila ustanovljena pisarna za destinacijski menedžment, ki ima sedež v Mestni hiši Brežice ter v kateri delujeta Katja Čanžar in Ana Ponikvar.

Kako privabiti goste iz Zagreba?

"Zaposleni sta v nadaljevanju predstavili aktivnosti, ki jih bosta izvajali v sklopu upravljanja destinacije Čatež in Posavje, za območje občine Brežice: privabljanje tranzitnih gostov, kako v destinacijo privabiti goste iz Zagreba, podpora prijavam na razpise in pridobivanje razpisnih sredstev, vzpostavitev sistema kolektivne blagovne znamke, modernizacija turističnih paketov in učinkovitejše trženje, digtalizacija in trženje pohodniških poti, spodbujanje financerjev in iskanje primerov dobrih praks inovativne turistične infrastrukture," dodajajo v Brežicah.

(ZPTM Brežice, bš, eP)

brežice
turizem

Pridružite se nam