Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
01.10.2020
14:12
Na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je v sredo potekala na Čatežu, so se člani predsedstva seznanili s podpisom dogovora o povprečninah občinam za leti 2021 in 2022.

Dodatnih 1,8 milijona evrov sredstev za investicije in razvoj

Kaj višje povprečnine pomenijo za proračune slovenskih občin?

BREŽICE Ppredsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja je člane predsedstva seznanili s podpisom dogovora o povprečninah občinam za leti 2021 in 2022. Dogovor določa, da je povprečnina za leto 2021 v višini 628,20 evra in za leto 2022 izhodiščna v višini 628,20 evra. Po besedah župana Ivana Molana bo Občina Brežice "zaradi višje povprečnine, dodatnih sredstev za investicije in v kolikor bo sprejet zakon o finančni razbremenitvi občin, v naslednjem letu pridobila za 1,8 milijona evrov dodatnih sredstev za investicije in razvoj."

V letu 2021 40 evrov večja povprečnina na prebivalca 

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, je bila glavna tema srečanja poročilo o tem, kako potekajo pogajanja reprezentativnih občinskih združenj z vlado glede financiranja občin. Župani in županje so bili ob seznanitvi z dogovorom o višjih povprečninah veseli, saj so bili po mnogih letih uslišani. V primerjavi z letom 2020, ko povprečnina znaša 589,11 evrov, prinaša povprečnina za leto 2021 za skoraj 40 evrov več na prebivalca. "Kar je po mnenju župana Ivana Molana še pomembnejše, pa je posluh vlade za višja investicijska sredstva občinam, tako bo upoštevan tudi županov predlog, da se bo višina zneska nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij občinam dvignila na šest odstotkov primerne porabe občin," so ob tem sporočili z Občine Brežice.

Novembra sprejetje zakona o finančni razbremenitvi občin?

Brežičani v naslednjem letu pričakujejo za 1,8 milijona evrov več investicijskih sredstev

Do sedaj so občine po 21. členu Zakona o financiranju občin (ZFO) od države lahko prejele nepovratna sredstva za investicije v višini v višini štirih odstotkov primerne porabe, dva odstotka pa so občine prejele v obliki povratnih sredstev kot oblika kreditiranja občin.

V primerjavi z letom 2020 povprečnine za skoraj 40 evrov višje

Novembra pričakujejo tudi sprejetje zakona o finančni razbremenitvi občin, po katerem naj bi določene obveznosti občin prevzela država. Če bo parlament potrdil dogovorjene zadeve med državo in občinami, v Brežicah pričakujejo v prihodnjem letu za 1,8 milijona več investicijskih sredstev za razvoj občine in za občane.

Predstavitev Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in projekta Stavi na zdravje 

Na 10. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije so se udeleženci seznanili tudi s Predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, o katerem se bo javna obravnava iztekla 5. oktobra. Predlog zakona je udeležencem predstavila v. d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu za zdravje Klavdija Kobal Straus. "Županje in župani so bili enotnega mnenja, da morajo biti zakon in podzakonski predpisi usklajeni tudi z občinami in da je treba občinam za izvajanje nalog na tem področju zagotoviti zadostna finančna sredstva," so še dodali na Občini Brežice.

Fotogalerija (Foto: Občina Brežice):

(Občina Brežice, bš, eP)

brežice
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja