Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
18.02.2020
12:31
Radeče, gasilci
Foto: Doroteja Jazbec
Kot prvo med štirimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki delujejo na območju občine Radeče, je svoj redni letni zbor članov izvedlo PGD Radeče.

148. občni zbor radeških gasilcev

RADEČE Radečani se skozi letnico ustanovitve 1872 vse bolj bližajo praznovanju častitljivih 150-let delovanja - v preteklem letu je bila tovrstna slovesnost na nacionalni ravni septembra v Metliki, v januarju so jo obeležili stanovski tovariši iz PGD Laško, iz posavske regije pa jo bodo prihodnje leto v PGD Krško.

Uvodna beseda je pripadla predsedniku PGD Radeče, Luki Suziću, ki je predlagal delovno predsedstvo na čelu katerega je bil Franci Žohar, nakar se je po potrditvi le-tega srečanje najvišjega organa društva začelo. Kaj se je v letu 2019 postorilo in kakšni so bili izzivi na operativnem področju, sta v skupno poročilo strnila predsednik Suzić in poveljnik Janez Sonc, povzeto pa je bilo tudi delo posameznih komisij.

Fotogalerija (Foto: Doroteja Jazbec):

Slavku Breznikarju značka na 50 let dela v gasilski organizaciji

Gospodarjenje s financami je predstavila blagajničarka Andreja Pohar, delo z mladino (ob čemer se srečuje 23 pripadnikov gasilskih cicibanov in pionirjev) in delu članic pa Doroteja Jazbec. Aktivnosti starejših gasilcev je predstavil Valentin (Zdravko) Martinčič, navzoči pa smo se skozi poročilo inventurne komisije, ki ga je podal Bojan Sirk, seznanili z vrsto in številčnostjo novonabavljene opreme ter sprejeli predloge glede odpisa sredstev. O številu navzočih članov je kot predsednik verifikacijske komisije na temo sklepčnosti spregovoril Miha Plevel. Da je bilo poslovanje, kakšnega je tekom preteklega leta vodilo PGD Radeče, transparentno, korektno in v skladu s pravili, je v imenu nadzornega odbora društva povedal Franc Jamšek.

Pred nakupom novega gasilskega vozila

Kot je bilo že v poročilu predsednika za nazaj in tudi v programu dela za tekoče leto izpostavljeno, bodo prizadevanja prihajajočega časa še naprej najbolj usmerjena v nabavo gasilskega vozila, katero naj bi prešlo administrativno in fizično v last radeških gasilcev še v tem letu, za kar se v veliki meri trudi še Občina Radeče, ki bo za realizacijo nakupa tudi poskrbela s financerskega vidika. Podeljene so bile še potrdila s priponkami za opravljene tečaje, med katerimi jih je največ opravilo tečaj za strojnika, za dolgoletno delo, 50 let v gasilski organizaciji pa je značko prejel Slavko Breznikar.

Gostje na občnem zboru

Navzoče so ob koncu pozdravili župan Občine Radeče Tomaž Režun, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Matjaž Han, predsednik Gasilske zveze Radeče Rado Mrežar ter prvič v novih vlogah še Tomaž Knavs (novi poveljnik radeškega štaba civilne zaščite) ter Brigita Stopar (direktorica javnega podjetja Komunala Radeče). Oglasili so se tudi gostje iz sosednjih gasilskih društev ter pobratenega PGD Miklavž na Dravskem polju in prijateljskega PGD Lukovek.

Občni zbor se je sklenil z večerjo in druženjem ter snovanjem načrtov za čim bolj učinkovito delo. Ne glede na to, koliko časa, dobre volje in energije vlagamo v lastno strokovno izpopolnjevanje in v delo znotraj posameznih društvenih komisij, ostaja naše vodilo: Sebi v ponos/Bogu na čast, bližnjemu v pomoč!

Prostovoljni gasilci, ne le v PGD Radeče, pač pa povsod kjer delujemo, smo namreč ljudje, ki smo pripravljeni velik del svojega prostega časa nameniti izobraževanju, usposabljanju, vzdrževanju gasilske tehnike in opreme, ter najpomembnejše, pomoči bližnjemu v nesreči.

Doroteja Jazbec

radeče
gasilci

Pridružite se nam

Novice iz Posavja