Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
22.03.2019
09:10
Foto: OZVVS Krško
Na volilno letnem zboru veteranov vojne za Slovenijo v kulturni dvorani Doma XIV. divizije na Senovem, se je tokrat zbralo preko 110 članov združenja.

 V uvodnem kulturnem delu Rajhenburškega okteta in harmonikarke DKD Svoboda Senovo, Marjance Mlakar, je vse prisotne ob 20. obletnici delovanja združenja, nagovoril predsednik Božo Kosalec.

V nadaljevanju je bilo izvedeno veteransko dejanje, častni predsednik društva Zdenko Mohar pa je podal izčrpno poročilo o delu združenja v minulih dvajsetih letih, nakar sta s predsednikom društva ob navedeni obletnici podelila zahvale članom za nesebično delo v združenju. Podeljene so bile tudi zahvale veteranskim društvom iz občine in Posavja ter nekaterim organizacijam in podjetjem, kakor tudi Občini Krško, za pomoč pri izvedbi programa dela.

Po pozdravnih nagovorih in izraženih željah gostov po nadaljnjem uspešnem sodelovanju, smo pričeli z rednim delom zbora.

Po poročilih predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega razsodišča, je zbor po razpravi soglasno potrdil vsa poročila za leto 2018.

Ker je v letošnjem letu potekel štiriletni mandat predsedstvu združenja, smo pristopili k razrešnici starega in izvolitvi novega vodstva. Tudi ta predlog je bil soglasno sprejet. Združenje bo še naslednja štiri leta vodil Božo Kosalec, namestnik predsednika Zoran Pfajfar, sekretar Vinko Virant, blagajnik Drago Kramar in člani Kolan Martin, Dular Milan, Noč Branko, Matjaž Gomilšek in Vrček Miro. Novi – stari predsednik se je zboru v imenu predsedstva zahvalil za zaupanje in v nadaljevanju predstavil program dela in finančni načrt za leti 2019 in 2020. Predloge je zbor soglasno sprejel.

Letni zbor smo ob prijetnem druženju zaključili v gostišču Senica.

Vir: OZVVS Krško

krško
fotogalerija

Pridružite se nam

Novice iz Posavja