Skip to main content
V Posavju N/A° C Petek, 19. april 2024
17.06.2022
23:07
Krško
Foto: arhiv ePosavje
Na Mestni občini Krško so 23 projektov, ki so jih občani izglasovali za participativni proračun 2023 in jih bodo udejanili v naslednjem letu. Največ (4) novih projektov bo na dveh lokacijah.

2703 oddanih glasov

KRŠKO V Krškem so med 15. marcem in 15. aprilom zbirali predloge za projekte, občani so na poziv oddali 62 projektnih predlogov. Te je pregledala komisija in jih 38 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 6. in 13. junijem. Po 2703 oddanih glasovih so v izvedbo potrdili 23 projektov, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Izglasovani projekti:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno—Presladol

 • Postavitev družabnih iger, Rožno—Presladol, predlagatelj Uroš Prosenik
 • Prosti čas na igralih pri šoli, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
 • Obnova pešpoti od brvi preko potoka do pokopališča v Brestanici, Brestanica, predlagateljica Monika Gabrič Simon
 • Nakup defibrilatorja, Brestanica, predlagatelj Anton Zakšek

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG—Sp. Libna, KS Zdole

 • Plezalna stena in motorična igrala, Zdole, predlagateljica Lilijana Omerzu
 • Prenova in posodobitev asfaltnega športnega igrišča v Športnem parku Spodnji Stari Grad, Spodnji Stari Grad-Spodnja Libna, predlagatelj ŠD Dolenja vas
 • Umiritev prometa Spodnja Libna, Spodnji Stari Grad—Spodnja Libna, predlagateljica Janja Rupret

Območje 3:  KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Obnova vaškega vodnjaka Golek, Gora, predlagatelj Aleš Bizjak
 • Ureditev pešpoti, obnova vodnjaka in ureditev razgledne ploščadi na hribu Cavsar, Raka, predlagateljica Barbara Ulčnik Tomažin
 • Obnova in ureditev izvira Dul v KS Veliki Trn, Veliki Trn, predlagatelj Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn

Območje 4:  KS Koprivnica in KS Senovo

 • Postavitev lesene lope za orodje in rekvizite pri Kinološkem društvu Senovo, Senovo, predlagateljica Helena Požun
 • Varnostna ureditev strelišča Zakov, Senovo, predlagatelj Zvonko Glas
 • Igrala za večnamenski prostor pri gasilskem domu na Velikem Kamnu, Koprivnica, predlagateljica Manca Kostevc
 • Srečno, Knapi, Senovo, predlagateljica Stanka Petan - Ovsenik

Območje 5:  KS mesta Krško

 • Zunanje fitnes naprave za vadbo, Krško, predlagateljica Tina Podbršček
 • Zamenjava prodajnih mest in »press« kontejnerjev na stadionu Matije Gubca, Krško, predlagateljica Marta Magiera Levičar
 • Motorična pot za otroke na prostoru OŠ Jurija Dalmatina Krško, Krško, predlagateljica Marija Meh

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Obnova ograje in otroških igral na Športnem parku Gmajna, Veliki Podlog, predlagatelj Robert Ostrelič
 • Zunanja plezalna stena, Podbočje, predlagatelj Matjaž Jurečič
 • Zaščita brežine nad igriščem v Šutni, Podbočje, predlagatelj Boštjan Burja

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Postavitev igral/motoričnega parka ob OŠ Leskovec pri Krškem, leskovec pri Krškem, predlagateljica Aleksandra Veličevič
 • Obnova vaškega vodnjaka in ureditev skupnega prostora za igro in druženje, Krško polje, predlagateljica Kristina Ogorevc Račič
 • Postavitev kolesarnice, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Martina Arh
krško
participativni proračun

Pridružite se nam

Novice iz Posavja