Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
12.11.2021
10:30
Gimnazija Brežice
Foto: arhiv ePosavje
V začetku tedna so v Brežicah predstavili 32 projektov, ki so jih uvrstili na glasovanje. To poteka še do petka, 12. novembra.

Participativni proračun občine Brežice

BREŽICE V občini Brežice bodo v naslednjih dneh letih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, namenili predvidoma 200.000 evrov. "Skupno bo lahko tako realiziranih okoli 15 projektov, odvisno od ocenjene vrednosti posameznega projekta," pravijo na Občini Brežice.

Šport, kultura, pokopališča

Še do petka je odprto glasovanje, na katerem lahko občani glasujejo med 32 projekti. Na glasovanje so prišli projekti, kot so ureditev igral v vasi Rajec, obnova pešpoti od izvira Gabernice do Pečerjevega brega v Pišecah, pa obnova 500 let stare kapelice na Skopicah, ureditev kopališča Vrbecnia, pri poslovilni vežici na Sromljah želijo urediti nadstrešnico, v Brežicah bi preplastili in posodobili teniško igrišče, v vasi Rigonce pokrili avtobusno postajališče, znamenitosti občine pa bi opremili s QR kodami.

Sromlje, Gazice, Bizeljsko

Na Sromljah bi postavili leseno ograjo in skulpturo sv. Martina, v Gazicah nadstrešnico ob igriščih, v Globokem pa vadbeni park in družabno točko. Okoli igrišča v Mrzlavi vasi domačini predlagajo ureditev ograje in dokup multifunkcijskih naprav za fitnes na prostem, Bizelan'ci bi radi okrasili Bizeljsko, Čatežani pa Čatež ob Savi.

Kapele, Brežice, Pečice, Prilipe

V Pečicah bi uredili okolico pri domu krajanov, v športni dvorani Dobova bi imeli fitnes, v centru Kapel park ter v Brežicah park športa in zabave. Na Mostecu predlagajo ureditev otroške igrišča in medgeneracijskega parka, v Bukošku prostor za otroke in mladino, na Prilipah bi premestili motokros stezo, na Bizeljskem mini adrenalinski otroški park, v Sobenji vasi želijo urediti vodno zajetje Studenec, ob robu Banove domačije v Artiča za površine za gibalne aktivnosti.

(bš, eP)

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja