Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
29.05.2021
19:29
Ureditev igrišča, Bohoričeva ulica Krško
Foto: ePosavje.com
Na razpis za projekte participativnega proračuna Občine Krško za leto 2022 je prišlo 68 predlogov. Občinska uprava in nato komisija so predloge pregledali, na glasovanje pa predlagali 35 projektov.

35 projektov na glasovanju za participativni proračun

KRŠKO V Krškem so ob pozitivnih odzivih na uvedbo projekta participativnega proračuna v minulih letih za leto 2022 povečali sredstva. Sredstva so z dosedanjih 140 tisoč evrov povečali na 210 tisočakov, za vsako od sedmih območij po občini je namenjenih 30.000 evrov.

Ureditve igrišč, fitnesov na prostem

Največ (8) projektov so na glasovanju uvrstili z območja krajevnih skupnosti Senuše, Leskovec pri Krškem in Krško polje. Tudi letos med predlaganimi projekti prevladujejo ureditve igrišč, fitnesov na prostem, ureditve različnih poti in postavitve zunanjih motoričnih igral, na Raki med drugim predlagajo obnovo starih avtobusnih postaj in umestitev letnega sankališča.

Projekti na glasovanju

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol

 • Postavitev klopi in košev za odpadke ob sprehajalni stezi ob reki Savi, Rožno-Presladol, predlagatelj Jani Bohorč
 • V gibanju za zdravje, Brestanica, predlagateljica Martina Ivačič
 • Zamenjava dotrajane ograje okoli tenis igrišča TK Brestanica, Brestanica, predlagatelj Marko Kenig
 • Ureditev dostopne poti in okolice pri cerkvi sv. Boštjana, Brestanica, predlagatelj Marko Železnik

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

 • Postavitev zunanjih motoričnih igral, Sp. Stari Grad – Sp. Libna, predlagateljica Alenka Lapuh
 • Obnova vodnjaka in ureditev okolice parka v Dolenji vasi, predlagateljica Tjaša Libenšek
 • Zdolske zgodbe na prostem, Zdole, predlagateljica Liljana Omerzu
 • Postavitev klopi na trgu Doma krajanov Zdole, predlagatelj Marjan Zorko
 • Urbana ureditev Zdol, predlagateljica Liljana Omerzu

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

 • Obnova starih avtobusnih postaj, Raka, predlagatelj Martin Junkar
 • Defibrilator Vrhulje, Veliki Trn, predlagatelj Robert Grojzdek
 • Letno sankališče – hrib Cavsar, Raka, predlagateljica Nataša Kern
 • Obuditev stare pešpoti Raka-Celine-Jelenik, Raka, predlagatelj Jernej Šterk

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

 • Letna učilnica, Senovo, predlagatelj Ivan Šturbej
 • Igra in družba, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
 • KS Koprivnica in KS Senovo · Letna učilnica, Senovo, predlagatelj Ivan Šturbej
 • Igra in družba, Senovo, predlagateljica Olivera Mirković
 • Postavitev ograje na strelišču Zakov (Reštanj), Senovo, predlagatelj Rok Bizjak

Območje 5: KS mesta Krško

 • Motorična poti pri OŠ Jurija Dalmatina Krško, Krško, predlagateljica Metka Uršič Urbanč
 • Motorična igrala in plezala za otroke pri OŠ Jurija Dalmatina Krško – SPLEZAJ KVIŠKU, Krško, predlagateljica Marija Meh
 • Bohoričeva ulica – ureditev igrišča, Krško, predlagateljica Simona Stipič
 • Javna razsvetljava med ribnikom na Resi in fitnesom na prostem, Krško, predlagateljica Pia Peršič
 • Ureditev poti z ribnika na Resi po Dalmatinovi poti, Krško, predlagateljica Pia Peršič

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

 • Zunanje fitnes naprave – igrišče Veliko Mraševo, Podbočje, predlagatelj Dejan Urbanč
 • Urbana ureditev vaških ulic po zaključenem projektu izgradnje kanalizacijskega omrežja, Veliki Podlog, predlagatelj Zdravko Mežič
 • Ureditev sprehajalne poti okoli vaškega ribnika Rapača, Veliki Podlog, predlagateljica Andreja Zidarič
 • Zaščita/barvanje lesenih delov ograje ob potoku in na mostovih preko potoka Sušica v Podbočju in nakup novih cvetličnih korit, Podbočje, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
 • Postavitev pitnika in svetilk na trgu v Podbočju, predlagateljica Ivanka Černelič Jurečič
 • Postavitev novejših in bolj varnih igral za otroke v športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

 • Ureditev parka ob Šrajbarskem turnu, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Andrejka Habinc
 • Namestitev igral v Selcah, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Alojz Kerin
 • Prenova otroškega igrišča Gaj, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Olovec
 • Osvetlitev pešpoti mimo cerkve sv. Ane, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Bevc
 • BUSko, avtobusno postajališče, Leskovec pri Krškem, predlagatelj Jože Škofljanec
 • Ureditev športnega parka, Krško polje, predlagatelj Matjaž Račič
 • Fitnes na prostem, Krško polje, predlagateljica Darja Račič
 • Postavitev košev za pasje iztrebke na Črnilah, Leskovec pri Krškem, predlagateljica Silvija Umek Tot

Glasovanje bo od 4. do 11. junija

Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo od 4. junija 2021 do vključno 11. junija 2021 na spletni strani Občine Krško. Svoj glas bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Občine Krško v delovnem času. Izglasovane projekte bodo nato predlagali v potrditev Občinskemu svetu Občine Krško, izpeljali pa jih bodo v letu 2022.

Območja po občini za participativni proračun:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol do 30.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 30.000 €
Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 30.000 €
Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 30.000 €
Območje 5: KS mesta Krško do 30.000 €
Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 30.000 €
Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 30.000 €

(bš)

krško

Pridružite se nam