Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
25.10.2019
12:33
Grafika: Ansat TV
Dom upokojencev Brežice letos obeležuje 40-letnico delovanja. Ob jubileju so pripravili slovesnost in na njej predstavili delovanje doma, v katerem prebiva 156 stanovalcev. Več v prispevku.

Jubilej Doma upokojencev Brežice

BREŽICE Začetki organizirane skrbi za starejše v občini Brežice segajo v leto 1979. V obdobju po letu 1975 so občine Brežice, Krško in Sevnica z združenimi sredstvi iz sklada Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so bila namenjena za gradnjo domskih zmogljivosti, sofinancirale izgradnjo domov upokojencev v Brežicah, Krškem in Sevnici. Vsi trije domovi so bili del enote Doma upokojencev Impoljca.

Od leta 2013 v novih prostorih

Darja Cizelj, direktorica Doma upokojencev Impoljca, pove, da letos slavijo dvojni jubilej - na Impoljci in v Brežicah. "Takrat je bilo vodenje doma na Impoljci v rokah dr. Cveta Gradišarja, ki je vodil dom do leta 1983 in takratni investitor doma v starem objektu, je bila Impoljca." Enota Dom upokojencev Brežice je pričela delovati 15. junija 1979 na Prešernovi cesti in s kapaciteto 90 mest. Leta 2013 so se preselili v nove prostore.

Novi prostori so omogočili višji nivo izvajanja storitev

Direktorica Doma upokojencev Impoljca še dodaja, da je bila selitev v nove prostore prelomnica v smislu izvajanja sodobnih smernic strokovnega dela. "Kolektiv je prišel v novo grajene prostore, s sodobnimi bivalnimi pogoji in tako je dom dejansko zaživel kot dom 4. generacije z gospodinjskimi skupnostmi in sam dom je omogočil višji nivo izvajanja storitev.

"Zelo sodelujemo z lokalno skupnostjo"

Vodja Doma upokojencev Brežice Valentina Vuk je povedala, da imajo v domu veliko aktivnosti. "Imamo veliko prireditev, dogodkov, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje redno potekata. Zelo sodelujemo z lokalno skupnostjo, vsi skupaj delo opravljamo strokovno, kvalitetno in prizadevamo si, da vsem stanovalcem in uporabnikom dnevnega varstva zagotavljamo občutek sprejetosti in varnosti," dodaja sogovornica.

"Dom je sečišče večgeneracijskega centra"

"Veseli smo, da je ta dom upokojencev bistveno več kot samo dom. To je sečišče večgeneracijskega centra, kjer se stanovalci in zaposleni srečajo z ostalimi deležniki v lokalni skupnosti, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do fakultete. Na obisk prihajajo razna društva in gospod župnik, ki opravi mašo, ki to želijo," pa je ob tem povedal brežiški župan Ivan Molan.

Fotogalerija (Foto: Ansat TV):

"Dom je resnično poln"

Sodobni dom stanovalcem zagotavlja bivanje v 60 enoposteljnih in 48 dvoposteljnih sobah. Darja Cizelj pravi, da je dom resnično poln. "Na eni strani smo zelo ponosni na to, ker je to pokazatelj, da so naši uporabniki, njihovi svojci in vsi deležniki, ki vstopajo v dom, zadovoljni. Imamo 156 mest, vseskozi pa zasledujemo trend naraščanja vlog, potrebe so velike in v bistvu s temi kapacitetami skoraj ne moramo zagotavljati vseh potreb."

78 zaposlenih

Zaradi naglega naraščanja števila starejših prebivalcev doživlja dejavnost domov po Sloveniji zelo pomembne spremembe, na katere se tudi v Brežicah po svojih močeh in strokovno odzivajo. Brežiški dom sicer šteje 78 zaposlenih. "V tem trenutku je kadrovanje na tem področju velik izziv. Srečujemo se z mnogimi problemi, ki se jih lotevamo z reorganizacijo delovnega procesa. Zaposleni so precej zaposleni, precej obremenjeni in dostikrat opozarjamo na kadrovsko stisko, obračamo se na državo in upamo, da bomo imeli v prihodnosti imeli boljšo situacijo," še dodaja direktorica Doma upokojencev Impoljca. Ob 40-letnici v brežiškem domu upokojencev sicer pripravljajo niz prireditev, med drugim tudi Zlati glas Posavja, ki bo potekal v novembru.

Ansat TV

brežice
posavski tednik
ansat tv
video
fotogalerija

Pridružite se nam