Skip to main content
Sobota, 9. december 2023
20.01.2020
18:17
Vpis v srednje šole, 20. januar 2020
Grafika: ePosavje.com
V novem šolskem letu 2020/2021 bo osnovnošolsko šolanje končalo 18.053 učenk in učencev. Po objavljenem razpisu za vpis v srednje šole je razpisanih 23.782 vpisnih mest. Kako kaže na posavskih šolah?

578 mest za 615 posavskih osnovnošolcev

KRŠKO Kot pravijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je v Posavski regiji za 615 učencev, ki bodo junija zaključili osnovnošolsko šolanje, namenjenih 578 mest.

Največ razpisanih mest (9.348) v programih srednjega strokovnega izobraževanja

Od skupno 23.782 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja razpisanih 656 mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6.672 mest, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9.348 mest, v programih splošnih gimnazij 5.716 mest, od tega v zasebnih šolah 476. V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.390 mest. Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.106 mest.

312 mest na Šolskem centru Krško - Sevnica

136 na ETrŠ Brežice in 130 na Gimnaziji Brežice

Največ (312) razpisanih mest je na Šolskem centru Krško - Sevnica. Na omenjeni srednji šoli bodo imeli v šolskem letu 2020 / 2021 deset srednješolskih programov, triletni program Strojni mehanik, za katerega je razpisanih 26 mest, bodo tudi v naslednjem letu izvajali v vajeniški obliki. Med ostalimi srednješolskimi programi je največ razpisnih mest (56) namenjenih štiriletnem programu Strojni tehnik.

Na ETrŠ Brežice dva nova programa

Na Ekonomski in trgovski šoli (ETrŠ) Brežice so se prejšnji petek razveselili potrditve dveh novih programov. Za štiriletni program Tehnik zdravstene nege je razpisanih 28 vpisnih mest, za triletni program Bolničar - negovalec 26 mest. Kot pravijo v razpisu, bo šola programa izvajala, če se bo ob roku za prijave do 2. aprila na oba razpisa prijavilo najmanj toliko učenk in učencev, kot je razpisanih mest. Poleg omenjenih dveh programov bodo na na ETrŠ Brežice v naslednjem šolskem letu izvajali še tri srednješolske programe.

Na Gimnaziji Brežice znova športni oddelek

Na Gimnaziji Brežice bo tudi letos razpisanih 130 mest, 112 v programu Gimnazija in 18 v športnem oddelku istoimenskega štiriletnega študijskega programa.

Kako je bilo v preteklih letih?

Za naslednje leto 14 več mest kot pred osmimi leti

Ko pobrskamo po arhivu, najdemo nekaj zanimivih številk. Tako so posavske srednje šole za šolsko leto 2012 / 2013 razpisale 564 prostih mest (578 za šolsko leto 2020 / 2021), Ekonomska in trgovska šola Brežice 138 mest (136), Gimnazija Brežice 140 (136) in Šolski center Krško - Sevnica 286 prostih mest (312 za šolsko leto 2020 / 2021).

V šolskem letu 2014 / 2015 zgolj 534 razpisanih mest

V šolskem letu 2014 / 2015 so razpisali skupaj 534 prostih mest, kar je bilo 28 manj kot za eno šolsko leto pred tem.

(bš)

šole v posavju
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam