Skip to main content
V Posavju 18.8° C Sobota, 25. junij 2022
04.08.2021
09:08
Občni zbor PGD Senuše
Foto: Jože Brodnik
stega dne, kot so v PGD Kostanjevica na Krki praznovali visok jubilej delovanja tamkajšnjega gasilstva, je svoj redni letni občni zbor izvedlo Prostovoljno gasilsko društvo Senuše.

65. občni zbor PGD Senuše

KRŠKO Prostovoljno gasilsko društvo Senuše je bilo ustanovljeno 3. junija 1956 in tedaj je štelo 21 članov, danes, 65 let pozneje pa društvo šteje 107 članov in članic vseh generacij, med katerimi so se trije gasilskim vrstam pridružili v preteklem letu.

Z epidemijo zaznamovan čas senuških gasilcev ni ustavil, saj se je po besedah predsednika Stanka Mavsarja veliko časa in dela posvetilo predvsem dopolnitvi zunanjosti gasilskega doma, katero v primerjavi z letom poprej po novem krasi podoba zavetnika gasilcev sv. Florjana in logotip društva. Kot je povedal poveljnik PGD Senuše Damjan Kerin, je bila večina aktivnosti usmerjena v nujna vzdrževalna in operativna dela, z vidika hitenja na pomoč pa je leto 2020 zaznamovala le ena intervencija – v romskem naselju Rimš.

Poročilo blagajnika je podal Uroš Janc, Jože Tomažin je potrdil razvidno transparentnost in korektno poslovanje v imenu nadzornega odbora, Zdravko Kerin pa je v vlogi člana verifikacijske komisije povedal, da se je občnega zbora udeležilo 35 članov.

Ob tej priložnosti so bila podeljena tudi priznanja, katera so za 10-letno aktivno delo Jan Kozole, za 20-letno aktivno delo Uroš Janc in Barbara Tomažin ter za 60-letno Alojz Praznik.

Priznanje Gasilske zveze Krško III. stopnje so prejeli Žiga Mavsar, Polona Jamnik, Jan Kozole, Špela Zagrajšek, Žan Mavsar, Žiga Avsec, Domen Kerin, priznanje Gasilske zveze Krško II. stopnje so prejeli Valentin Kerin, Uroš Janc, Alojz Praznik, Stanislav Levičar, Franc Pompe, Natalija Brodnik, Stanka Zorko, Stanko Mavsar, Anica Mežič in priznanje Gasilske zveze Krško I. stopnje Jože Kerin, Jože Brodnik in Anica Kerin.

V gasilske pripravnike so napredovali Domen Kerin, Polona Jamnik, Špela Zagrajšek in Žan Mavsar, v gasilca II. stopnje pa Valentin Kerin in Aleš Kerin. Posebno priznanje je iz rok predsednika Stanka Mavsarja in poveljnika Damjana Kerina sprejel Jože Bučar, ki je aktiven član PGD Senuše že 44 let.

Fotogalerija (Foto: Jože Brodnik):

Na občnem zboru senuških gasilcev je bil prisoten tudi namestnik predsednice Gasilske zveze Krško Franci Žibert, ki je izpostavil vzorno sodelovanje PGD Senuše z GZ Krško, napovedal, da je občinsko gasilsko tekmovanje predvideno za drugi konec tedna v septembru in z obžalovanjem povedal še, da je tudi letos področje izobraževanja okrnjeno.

Na isti dan, ko je potekal 65. občni zbor PGD Senuše, je, kot že uvodoma zapisano, praznovalo tudi PGD Kostanjevica na Krki, (140-letnico) v letošnjem letu pa jubilantov sicer po Žibertovih besedah ne manjka: PGD Krško – 150 let, PGD Podbočje – 120 let, PGD Rožno – 40 let, PGD Zdole – 60 let, PGD Smednik – 60 let, PIGD TE Brestanica – 70 let, v načrtu pa je še obeležitev lanskoletne 90-letnice PGD Senovo.

Zbrane je pozdravil tudi Damjan Pavlin, predstavnik Sveta Krajevne skupnosti Senuše, ki je društvu čestital za aktivno delo nehvaležnim razmeram navkljub in ohranjanje povezovalnega duha ter izpostavil drugačno vrsto letošnjega praznovanje praznika KS Senuše – sprejeli so namreč sklep, da bodo financirali druženje znotraj posameznih vasi in pozval, da se krajani udeležijo srečanj v tej prilagojeni obliki.

Gasilci in gasilke PGD Senuše smo se po zaključenemu uradnemu delu zadržali še ob malici, ki jo je z mesnega vidika že tradicionalno pripravil Vinko Levičar, za pripadajoče dodatke pa so poskrbele pridne gasilke. Četudi je bila udeležba manjša kot sicer (največ zaradi časa dopustov), kadar občni zbor priredimo v februarju ali marcu, smo tudi na poletni izvedbi društvenega srečanja z zadovoljstvom ugotovili, da PGD Senuše povezuje različne generacije znotraj gasilstva, deluje v smeri napredka in razvoja ter »diha« z vsemi okoliškimi kraji.

Doroteja Jazbec
Foto: Jože Brodnik

gasilci
fotogalerija
krško

Pridružite se nam