Skip to main content
V Posavju 11.8° C Torek, 26. oktober 2021
24.02.2021
14:47
Brežice, 13. november 2020
Foto: arhiv ePosavje
V torek so se na 92. redni seji sestali člani Sveta regije Posavje. Med drugim so na sestanek povabili ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvonka Černača.

Člani Sveta regije Posavje na 92. redni seji

KRŠKO Člani Sveta so se seznanili z izvajanjem Dogovora za razvoj regije Posavje in vlogami, ki so še v postopku neposredne potrditve operacij na Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za infrastrukturo, ter predlagali sklic sestanka z ministrom za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonkom Černačem. Ob tem so v Razvojni svet kohezijske regije Vzhodna Slovenija za obdobje 2021‒2027 v skladu z Uredbo o delovanju razvojnega sveta, ki določa, da je mandat članov enak programskemu obdobju imenovali pet novih članov.

Predstavili pet operativnih programov

Na seji so predstavili prvi osnutek Partnerskega sporazuma 2021–2027, ki zajema pet operativnih programov, od tega tri operativne programe za kohezijsko regijo Vzhod, Zahod ter kohezijski sklad, operativni program za ogrožene skupine in operativni program za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. V delovno skupino oblikovanja Partnerskega sporazuma 2021‒2027 na ravni vzhodne kohezijske regije je vključena tudi Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA).

Ureditev negovalne bolnišnice za Posavje na zemljevidu potencialnih investicij

"A v tem trenutku ni razpoložljivih sredstev"

"Člani Sveta so se še seznanili z izhodišči delovanja CLLD v obdobju 2021‒2027 in odgovorom Ministrstva za zdravje, da je predlog projekta Izgradnje objekta F in rekonstrukcije objekta A Splošne bolnišnice Brežice za ureditev negovalne bolnišnice za regijo Posavje umeščen na zemljevid potencialnih investicij, a da v tem trenutku ni razpoložljivih sredstev. Kljub temu so člani Sveta podprli predlog, da se prične z izdelavo potrebne gradbene dokumentacije za investicijo ter se zagotovijo sredstva za izdelavo potrebne dokumentacije do izdaje gradbenega dovoljenja," so sporočili z RRA.

(bš, eP)

rra posavje
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam