Skip to main content
Torek, 28. november 2023
31.03.2021
08:01
Akademija, Sevnica
Foto: Družinski institut Zaupanje
Na Družinskem inštitutu Zaupanje Sevnica, kjer izvajamo projekt Večgeneracijski center Posavje Sevnica, so se povezali z Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Akademija prostovoljskega dela v službi opolnomočenja prostovoljcev

Po besedah neznanega avtorja so prostovoljci ljubezen v gibanju in naj vam povem, da smo to leto pričeli z veliko ljubezni. Na Družinskem inštitutu Zaupanje Sevnica, kjer izvajamo projekt Večgeneracijski center Posavje Sevnica, smo se še močneje povezali z Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica – KŠTM in pričeli tkati bogate in raznolike vsebine za prostovoljce, ki naj bi jih opolnomočile tako na poti osebnostnega kot poklicnega razvoja.

Do sedaj smo se dotaknili tem kot so: kako nastanejo konflikti in reševanje le-teh, komunikacijske veščine, asertivnost, čustvena inteligenca, premagovanje stereotipnih vlog v sodelovanju z Zavodom Emma, zadovoljstvo v življenju in iskanje ravnotežja, delovanje najstniških možganov s pomočjo knjige Daniela J. Siegela Vihar v glavi, prav tako pa smo prostovoljcem predstavili možnosti prostovoljskega dela v lokalnem in širšem okolju ter jim predstavili delovanje platforme Discord. V mesecu marcu smo se seznanili še z gledališčem dialoga kot metodo dela z mladimi in se aktivno pripravljali na prostovoljsko akcijo ob Dnevu za spremembe – Vrtnarjenje z balkona.

Srečujemo se na tedenski bazi, sedaj na ZOOM-u, drugače pa v Mladinskem centru Sevnica, in sicer na vsakih 14 dni ponujamo poglobljeno tematsko druženje, druga srečanja pa so namenjena sproščenemu druženju, pogovoru, povezovanju, podpori, usmerjanju in reševanju trenutnih problematik, če se pojavijo.

Vabilo k sodelovanju in vključevanju pa naj zaključim z mislijo Elizabeth Andrew: »Prostovoljci nimajo nujno časa, samo imajo srce«.

Viri:
https://sl.midmichiganboxerrescue.org/volunteer-quotes-2130
https://sl.desertanglican.org/Great-Quotes-on-Volunteerism-5190

Izvajanje programa Večgeneracijski center Posavje Sevnica poteka v sodelovanju s KŠTM Sevnica, omogočajo pa ga Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad ter Občina Sevnica. Več informacij o programu je dostopnih na spletni strani večgeneracijskega centra www.vgc-posavje.si. Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu vgc.posavje.sevnica@gmail.com in telefonski številki 068-642-507.

Družinski inštitut Zaupanje,
argareta Lešnik, strokovna sodelavka

sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja