Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
22.07.2022
13:33
Bazen Krško
Grafika: arhiv ePosavje
Potem ko smo v četrtek poročali o končanem idejnem natečaju za nov zimski plavalni bazen dimenzij 33 x 25 metrov na območju Stadiona Matije Gubca v Krškem, je znanih nekaj več podrobnosti.

Bazen Krško

KRŠKO V četrtek smo poročali, da so na idejnem natečaju za izgradnjo novega zimskega plavalnega bazena v Krškem izbrali najboljšo rešitev umestitve bazena na območju Stadiona Matije Gubca. Iz plakata in mape zmagovalne idejne rešitve lahko razberemo, da so zmagovalci natečaja prostor objekta predvideli s pogledom v smeri SV - JV, v smeri proti zdaj še vojaškemu mostu. Prav vojaški most, katerega bodo porušili in na njegov mestu izgradili novo peš brv s povezavo med levim in desnim bregom Save, je imel velik vpliv na postavitev zgradbe.

Plavalne proge skoraj vzporedno z reko Savo

Iz dokumentacije je tako razvidno, da bo 12 plavalnih prog - večji plavalni bazen bo dimenzij 33 x 25 metrov - umeščenih skoraj vzporedno z reko Savo. Večnamenske dvorae, fitnes ter prostoe za organizacijo tekmovanj so v zmagovalni rešitvi umestili v prvo nadstropje z obrazložitvijo, "da imajo vsi poglede na bazensko ploščad in parkovno okolico.

Fotogalerija (Grafika: Zmagovalna idejna naloga):

Kako "zakriti" pokopališče?

Nekateri občani so imeli ob najavi umeščanja bazena v športni kompleks pomisleke, da takšen objekt kot je zimski plavalni bazen ne sodi k pokopališču. Zmagovalci na natečaju v elaboratu pišejo, da so ob Cesti krških žrtev predvideli enostranski drevored ter novo večnamensko pot, ki je z zelenim pasom ločena od parkirišča.

Kaj pravijo v zmagovalnem elaboratu?

"Drevored ustrezno razmejuje območje pokopališča od športnega parka. Predlagana povezovalna večnamenska pot ob Cesta krških žrtev prevzame funkcijo pločnika. Tako celotni športni park Krško dobi vzdolžni povezavi na svojem obrobju, kar spodbuja prihod občanov na rekreacijo z kolesi ali peš. Obe vzdolžni povezavi povežemo z že omenjeno promenado. Tudi plažo postavimo na samo promenado. Del plaže je zamejen z ograjo in namenjam obiskovalcem bazena, drugi del pa sončenju obiskovalcev rekreativnega območja," dodajajo.

Idejna zasnova bazen Krško

Spremljevalne površine

V zmagovalni nalogi so predvideli tudi spremljevalne površine. Bazenski kompleks bi proti severu ločili z zasaditvijo pasu dreves, ki bi se nato gručasto zgostili v severno zahodnem vogalu. Na tem mestu so predlagali prostor za piknik v senci pod drevesi za parkirišče avtodomov in ostale obiskovalce. Na rekreativno območje proti jugu bi med objekt in reko Savo umestili dve igrišči za odbojko na mivki, nižje pa košarkarsko igrišče ter skate park. Na severni strani objekta bi med že urejenim postajališčem za avtodome in novim kompleskom uredili več parkirnih mest, ta bi bila tudi vse od začetka zdaj večnamenske poti proti Žadovinku.

Na strehi električni paneli

V nalogi pišejo, da bi nad jedrom, pisarnami in preoblačilnicami v nadstropju predvideli manjši zunanji prostor, kjer bi namestili hladilne klimatske naprave in ki tako ne bi bile vidne iz bližnje okolice. "V palični strukturi strehe se predvidi prostor za razvod prezračevalnih kanalov. Predlagamo, da se veliko streho izrabi za postavitev električnih panelov, pridobljeno elektriko pa se lahko uporabi poleti za hlajenje prostora, pozimi pa za ogrevanje vode," pišejo v nalogi.

Panelov za dogrevanje vode ne bi postavili

Tako bi bili stroški vzdrževanja električnih panelov v primerjavi s paneli za dogrevanje vode dosti manjši, s tem bi kompaktna zasnova zgradbe in optimalne površine steklenih površin zagotavljalo nizke obratovalne in vzdrževalne stroške objekta. Na Mestni občin Krško napovedujejo, da bodo na podlagi zmagovalne idejne rešitve z avtorjem začeli pogovore o pripravi projektne dokumentacije.

Zmagovalna rešitev (vir: mag. Boris Brežan, mag. Mónica Juvera Jaminez)

bazen krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja