Skip to main content
Sreda, 17. april 2024
25.05.2020
21:35
Foto: T. Kavšek
Od 25. do 31. maja poteka nacionalni teden prostovoljstva in v Slovenski filantropiji so razglasili naj prostovoljca, zaposlenega v javni upravi. Med prejemniki priznanja je tudi Bernardka Zorko.

Priznanje ob nacionalnem tednu prostovoljstva

Naj prostovoljec in naj prostovoljka zaposlena v javnem sektorju in dve priznanji

KRŠKO Ob nacionalnem tednu prostovoljstva je naziv naj prostovoljec zaposlen v javni upravi 2019 prejel Milan Ninić, naj prostovoljka je postala Mojca Pristavec Đogić, Darko Hribar je prejel priznanje za spodbujanje solidarnosti in promocijo prostovoljstva med mladimi, drugo priznanje pa je prejela Bernardka Zorko. Kot pravijo v sporočilu, za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju varovanja kulturne in naravne dediščine ter medgeneracijskega povezovanja v lokalni skupnosti.

"S svojim delom močno prispeva k ugledu prostovoljstva na lokalni ravni in širše"

Kakor pišejo v obrazložitvi priznanja, je Bernardka Zorko je zaposlena na Občini Krško kot višja svetovalka za kulturo, tehnično kulturo in delo z mladimi. "Prostovoljsko delo opravlja večinoma v okviru Zavoda Svibna, aktivna je tudi v okviru vaške skupnosti Brezovska Gora. Njene prostovoljske aktivnosti so povezane z organizacijo izobraževalnih in kulturnih dogodkov s področja varstva narave, okolja, kulturne dediščine, zdravja, samooskrbe. V letu 2019 je izvajala monitoring netopirjev v Ajdovski jami, sodelovala je v razvojno raziskovalnem projektu Varuj vodo, organizirala več kulturnih prireditev v Ajdovski jami in ob njej, več različnih izobraževanj s področja sonaravnega kmetovanja, urejala spletne strani Zavoda Svibna in Ajdovske jame," pišejo v sporočilu.

"Daje odličen vzor mlajšim generacijam in sodelavcem"

Kot še pišejo v obrazložitvi, "si močno prizadeva za medsosedsko in medgeneracijsko povezovanje. S svojim delom močno prispeva k ugledu prostovoljstva na lokalni ravni in širše ter daje odličen vzor mlajšim generacijam in sodelavcem in jim tako pokaže, kako dragocen je lahko prispevek vsakega posameznika v verigi poslanstva ohranjanja in trajnostnega razvoja podeželja z namenom varovanja kulturne in naravne dediščine ter razvojem turizma in ostalih trajnostnih dejavnosti na podeželju."

(bš)

krško

Pridružite se nam