Skip to main content
Nedelja, 24. september 2023
21.07.2020
21:04
Foto: ePosavje TV
Člani brežiškega občinskega sveta so na julijski seji med drugim potrdili sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarskih povezav.

Ugotovitev javne koristi služnosti in izvedba odkupa zemljišč kot skrajna možnost

Za gradnjo kolesarskih povezav med Brežicami in Dobovo ter Brežicami in Krško vasjo si Občina Brežice obeta evropska sredstva, ob predvidenih trasah pa mora odkupiti nekatera zemljišča, ki so relativno majhna. "Dogaja se, da nekatera niso lastniško urejena, nekateri pa želijo izsiljevati in zavirati projekt, zato je država sprejela možnost, da se v takem primeru, ker gre za javno korist, lahko določene ljudi razlastnini – seveda s tem, da jim povrne ocenjeno vrednost zemljišč," pojasnjuje župan Občine Brežice Ivan Molan.

Tako so svetniki potrdili sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo omenjenih kolesarskih povezav kot možnost, če se z določenimi lastniki zemljišč ne bi mogli drugače dogovoriti. "Že pri prvem branju je bilo nekaj lastnikov pristopilo k prodaji zemljišč in tega ni bilo treba izkoristiti. Imamo pa težave z določenimi lastniki, ki so v tujini in ni možno najti njihovih naslovov in pri teh bo verjetno treba ta mehanizem tudi izkoristiti."

Če občina želi evropska sredstva, mora imeti ali služnostno pravico ali biti lastnica

Občini je pomembno, da del sredstev pokrije iz kohezije, le-ta pa lahko pridobi zgolj s celovito pripravo zemljišč za gradnjo. Če pravice graditi ne bodo izkazali z ustreznimi listinami, njihova vloga za kohezijska sredstva ne bo popolna in posledično ne bo uspešna. "Zakon predvideva, da moraš imeti ali služnostno pravico ali biti lastnik, zato bomo v primeru, če ne bo možno zemljišč odkupiti, po uradni dolžnosti zahtevali služnostno pravico. Gre za zemljišča, ki so ob sami cesti, večinoma zaraščena in ne za kakovostne njive, ki bi bile primerne za obdelavo."

Rok zaradi covida-19 prestavljen

Občina bi morala odkupiti zemljišča do avgusta, a je vlada ta rok zaradi covida-19 prestavila. "Predvidevamo, da bo ta rok zdaj podaljšan do konca leta, kajti če želimo še v tej evropski perspektivi počrpati ta sredstva, bo treba naslednje leto pričeti z gradnjo," še doda Molan.

(eP)

brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja