Skip to main content
V Posavju 1.8° C Torek, 7. december 2021
11.03.2020
23:37
Mestni avtobus Brežice
Grafika: ePosavje.com
V sklopu mestnega prometa v Brežicah je danes prvič zapeljal novi nizkopodni avtobus z rampo za invalide, ki pomembno izboljšuje dostopnost javnega potniškega prometa za osebe z zmanjšano mobilnostjo.

Mestni avtobus prilagojen tudi gibalno oviranim osebam

"Občina s tem uresničuje enega od ciljev celostne prometne strategije"

BREŽICE Po besedah župana Občine Brežice Ivana Molana s tem občina uresničuje enega od ciljev celostne prometne strategije. Direktor izvajalca avtobusnih prevozov, podjetja Integral Brebus Brežice d.o.o, Jože Baškovič je dejal, da je nova pridobitev tudi za podjetje izjemnega pomena, saj gre za prvo vozilo v floti, ki omogoča samostojen vstop gibalno oviranim osebam.

Trajnostno načrtovanje prometa v občini

Občina Brežice je leta 2017 sprejela Celostno prometno strategijo, s katero trajnostno načrtuje promet na območju občine za obdobje petih let, pri tem pa poudarja tako reševanje prometne problematike kot zmanjšanje negativnih učinkov prometa na okolje. V ospredje postavlja predvsem pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet, strategija pa določa tudi pet stebrov razvoja prometa v prihodnosti. Ti stebri so hoja, kolesarjenje, javni potniški promet, optimizacija uporabe osebnih avtomobilov in trajnostno načrtovanje ter ozaveščanje.

Bržkolo

V preteklosti je občina poleg urejanja kolesarskih stez in pločnikov kot del uresničevanja ukrepov prometne strategije uvedla tudi avtomatizirani javni sistem izposoje 32 koles Bržkolo, za katerega je pridobila sofinancerska sredstva Ministrstvo za infrastrukturo.

Mestni avtobus vozi od 3. septembra 2018

V letu 2018 je s 3. septembrom je pričel v Brežicah na pobudo občanov voziti mestni avtobus na dveh linijah kot študijski projekt mestnega avtobusnega prometa v okviru Celostne prometne strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Poskusni projekt je pokazal upravičenost nadaljevanja mestnega prometa, zato je bila konec leta 2019 sklenjena dveletna koncesijska pogodba za izvajanje izbirne gospodarske javne službe linijski prevozi v mestnem prometu, vrednost pogodbe znaša 170.000 evrov.

Mestni avtobus v Brežicah

Mestni avtobus Brežice

Dve liniji - modra in zelena

Mestni prevoz poteka po dveh linijah - modra linija na progi od avtobusna postaja-Trnje-Občina-Cesta bratov Milavcev (14 postajališč) in zelena linija na progi Intermarket-avtobusna postaja-Trnje-pokopališče-Občina (18 postajališč). Ker so številni uporabniki mestnega javnega prometa šoloobvezni otroki, je v času poletnih počitnic vozni red prilagojen.

Mesečno povprečno dobrih 1500 potnikov

Vrednost enkratne vozovnice znaša 0,50 evrov, za otroke do šestega leta pa je prevoz brezplačen. Podatkov iz obdobja od novembra 2019 do februarja 2020 kažejo, da se mesečno beleži povprečno 1.505 vstopov potnikov oz. povprečno 72 vstopov na dan ob delavnikih.

(Občina Brežice, bš, eP)

brežice

Pridružite se nam