Skip to main content
Torek, 28. november 2023
20.02.2020
20:25
Brežiški svetniki potrdili proračuna
Foto: Občina Brežice
Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki z veliko večino potrdili sprejem odlokov o proračunih za leti 2020 in 2021.

Skoraj 70 milijonov evrov

Za investicije bodo v naslednjih dveh letih namenili dobrih 31 milijonov evrov

BREŽICE Skupna višina obeh proračunov je skoraj 70 milijonov evrov, od tega bodo v Brežicah dobrih 31 milijonov evrov namenili za investicije. "Glavno vodilo pri pripravi proračunov je bilo zagotoviti sredstva za nemoteno življenja občanov in načrtovati enakomeren razvoj občine s pomočjo investicij po vseh krajih," pravijo na Občini Brežice.

V letu 2021 za investicije 16,3 milijona evrov

V Brežicah dodajajo, da v letu 2021 načrtujejo 33 milijonov evrov prihodkov in 34,5 milijona evrov odhodkov, od tega bodo za investicije namenili 16,3 milijonov evrov, kar je 47% celotnega proračuna. "Proračuna sta investicijsko naravnana, kljub temu ohranjata sredstva za spodbude razvoju kmetijstva, podjetništva in turizma ter za delovanje društev na različnih področjih," še dodajajo.

Načrtujejo večletne projekte

Kot pravijo na Občini Brežcie, "zaradi kompleksne finančne konstrukcije in zaradi omejenih proračunskih sredstev pripravljajo večletne oz. fazne projekte. Tako je večina večjih projektov načrtovana za izvedbo v letu 2020 in tudi v 2021."

Obnova železnega mostu čez Krko na Čatežu in lesenega v Cerkljah ob Krki

V letu 2020 bodo pričeli z obnovo železnega mosta čez reko Krko, v Cerkljah ob Krki pa z obnovo lesenega mosta. Zaključili bodo obnovo stavbe nekdanjega doma upokojencev v Brežicah, v kateri bodo nudili prostor za dejavnosti varstveno-delovnega centra, v njem bo prostora tudi za bivalne enote in društva.

Gradnja vrtcev v Artičah in Dobovi

Med ostlaimi projekti je v načrtu širitev zdravstvenega doma in lekarne v Brežicah ter širitev Obrtne cone v Dobovi na skoraj 10 hektarjih površine. V tem letu bodo začeli z gradnjo vrtcev pri OŠ Artiče in pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Med celovitimi energetskimi sanacijami izpostavljajo osnovno šolo v Dobovi in tamkajšnjo športno dvorano, pa objekte OŠ Globoko, OŠ Pišece, Glasbene šole Brežice, Stadion Brežice, Knjižnice Brežice, OŠ Bizeljsko, energetsko obnovo telovadnice pri OŠ Artiče in Športno dvorano Brežice.

Kolesarski stezi Brežice - Dobova in Brežice - Krška vas

V Brežicah gradnja pomožnega igrišča z umetno travo

V sklopu večfazne obnove nogometnega stadiona v Brežicah načrtujejo gradnjo pomožnega igrišča z umetno travo. Prav tako imajo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo s pomočjo evropskem sredstev in na podlagi Dogovora za razvoj regij  v načrtih gradnjo dveh kolesarskih stez, Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas.

Urediti želijo vodovodni stolp

V Krški vasi bodo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije, za zamenjavo salonitnih in dotrajanih cevi vodovodnega sistema bodo namenili 300.000 evrov, prav tako bodo začeli tudi s projektom hidravličnih izboljšav. Na področju turizma bodo uredili Vodovodni stolp, vzpostaviti želijo aktivnosti na jezeru ob hidroelektrarni Brežice, sredstva bodo namenili tudi za inovativne turistične produkte in nove turistične atrakcije.

Participativni proračun

V letih 2020 in 2021 bodo potekali tudi projekti participativnega proračuna – za 16 projektov je v dveh letih namenjenih 200.000 evrov. Na področju prometne varnosti bodo pričeli z urejanjem pločnika med Kalinom in Obrežjem ter uredili cesto pri brežiškem pokopališču, sredstva pa bodo namenili tudi za obnovo večnamenskih domov na Velikih Malencah in Sromljah.

(bš)

brežice
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja