Skip to main content
Petek, 22. september 2023
10.07.2020
13:23
Nove cene vrtcev v občini Krško
Grafika: ePosavje.com
Občinski svet Občine Krško praviloma junija ali v začetku julija sprejema sistemizacijo delovnih mest in tudi nove cene za vrtce v občini Krško.

Nove cene vrtcev v občini Krško

Osnova pri starostnih obdobjih ponekod nižja, ponekod višja

KRŠKO Na redni seji Občinskega sveta Občine Krško so svetnice in svetniki med drugim sprejeli predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško, predlog sklepa o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za naslednje šolsko leto in izdali soglasje k ceni storitev Pomoč družini na domu.

"Občina Krško ima dve vrsti olajšave iz naslova omejene rabe prostora"

Kot je povedal Andrej Sluga, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Krško, "se cene spreminjajo v nekaterih programih navzdol, v nekaterih programih pa navzgor. Občina Krško ima dve vrsti olajšave iz naslova omejene rabe prostora. Prva olajšava je vezana na najnižjo osnovo. Lastna cena posameznega vrtca se dejansko upošteva najnižja pri plačilu vrtca. Druga osnova pa je znižanje 30%."

S 1. septembrom v vrtcih 1164 otrok

Za oddelke prvega starostnega obdobja je osnova za plačilo za približno pet odstotkov nižja od sedanje osnove, za oddelke ostalih programov pa za pet odstotkov višja od sedanje osnove. "Cena za prvo starostno obdobje je 554 evrov in je 5% nižja od lanskega povprečja. Za drugo starostno obdobje je najnižja cena nekaj manj kot 400 evrov, potem pa imamo še kombinirane in razvojne oddelke, kjer je cena najvišja in se največ povečuje. V ta razvojni oddelek je vključenih šest otrok in se na plačilih staršev, ob sofinanciranju države, ne pozna."

S 1. septembrom v vrtcih 71 oddelkov

V letošnjem letu bo s 1. septembrom vključenih 1164 otrok, med letom pa se bo dodatno do 28. februarja v vrtce vključilo še 70 otrok. "Število otrok je glede na lanskoletni september nekoliko nižje, na datum 28. februar pa je število otrok identično kot lansko leto. Število rojstev v zadnjih letih upada, v letošnjem letu je bilo v naši občini rojenih 281 otrok," še dodaja Sluga. S prvim septembrom bo sicer v vrtcih v občini Krško oblikovanih 71 oddelkov.

Zapis dopolnjujemo.

(eP)

krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam