Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
25.03.2019
14:47
Grafika: ePosavje
Z delovanjem je začel Center za duševno zdravje odraslih Posavje. Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Sevnica, delujejo v Sevnici, Radečah, Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki.

Center za duševno zdravje odraslih Posavje

V Centru za duševno zdravje odraslih Posavje (CDZO) zagotavljajo interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju. Na lokalni ravni zagotavljajo celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulantno in skupnostno obravnavo. V CDZO prednostno obravnavjo ljudi s težavami v duševnem zdravju, v življenjskih ogroženosti se na poziv ali klic odzovejo takoj ali v sodelovanju s službami nujne medicinske pomoči.

Kdo lahko predlaga osebe za vstop v obravnavo?

Strokovni tim CDZO sestavljajo zdravniki specialisti psihiatrije, diplomirane medicinske sestre, specialisti klinične psihologije, diplomirani socialni delavci, diplomirani psihologi, diplomirani delovni terapevti in patronažna medicinska sestra, delujoča v posamezni občini. Za vstop v obravnavo lahko predlagajo posamezniki s težavami v duševnem zdravju, svojci in drugi pomembne osebe, izbrani osebni zdravniki, izbrani psihiatri, izbrani pediatri, patronažne medicinske sestre, službe nujne medicinske pomoči, bolnišnice, centr za socilano delo, nevladne organizacije s področja skrbi za duševno zdravje, zavodi za zaposlovanje, organizacije ter delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo hudo duševno motnjo.

(bŠ)

sevnica
brežice
krško
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam