Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
25.03.2019
14:47
Grafika: ePosavje
Z delovanjem je začel Center za duševno zdravje odraslih Posavje. Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma Sevnica, delujejo v Sevnici, Radečah, Krškem, Brežicah in Kostanjevici na Krki.

Center za duševno zdravje odraslih Posavje

V Centru za duševno zdravje odraslih Posavje (CDZO) zagotavljajo interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju. Na lokalni ravni zagotavljajo celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulantno in skupnostno obravnavo. V CDZO prednostno obravnavjo ljudi s težavami v duševnem zdravju, v življenjskih ogroženosti se na poziv ali klic odzovejo takoj ali v sodelovanju s službami nujne medicinske pomoči.

Kdo lahko predlaga osebe za vstop v obravnavo?

Strokovni tim CDZO sestavljajo zdravniki specialisti psihiatrije, diplomirane medicinske sestre, specialisti klinične psihologije, diplomirani socialni delavci, diplomirani psihologi, diplomirani delovni terapevti in patronažna medicinska sestra, delujoča v posamezni občini. Za vstop v obravnavo lahko predlagajo posamezniki s težavami v duševnem zdravju, svojci in drugi pomembne osebe, izbrani osebni zdravniki, izbrani psihiatri, izbrani pediatri, patronažne medicinske sestre, službe nujne medicinske pomoči, bolnišnice, centr za socilano delo, nevladne organizacije s področja skrbi za duševno zdravje, zavodi za zaposlovanje, organizacije ter delovna okolja, ki pri posamezniku zaznajo hudo duševno motnjo.

(bŠ)

sevnica
brežice
krško
kostanjevica na krki
radeče

Pridružite se nam

Novice iz Posavja