Skip to main content
Nedelja, 4. junij 2023
18.09.2021
11:34
Prevzem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec
Foto: Matic Kremžar
V Laškem so v torek 62 podjetim in organizacijam podelili pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Iz skupine Kostak: "Pomemben deležnik poslovnega okolja in trajnostnega razvoja."

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec 

KRŠKO Vse več podjetij in organizacij posveča posebno skrb izboljšanju delovnega okolja in organizacijske klime, ki je pogoj za zadovoljstvo zaposlenih. Ta teden je omenjeni certifikat dobilo 62 podjetij, med njimi tudi podjetje Kostak d.d. Nosilec projekta, je Ekvilib Inštitut s partnerji - Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije.

Na podelitvi certifikatov je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj med drugim izpostavil pomen trajnostnega delovanja in družbene odgovornosti podjetij, zlasti v negotovem obdobju, ki ga kroji epidemija koronavirusa. Družbeno odgovorna podjetja, ki stremijo k zadovoljstvu zaposlenih, boljši organizacijski kulturi in klimi ter zagotavljanju varnega in zdravju prijaznega delovnega okolja, bodo po njegovem prepričanju nedvomno lažje in hitreje premagala številne družbene izzive.

"Pomemben deležnik poslovnega okolja in trajnostnega razvoja"

V skupini Kostak, d. d., se zavedajo, "da smo pomemben deležnik poslovnega okolja in trajnostnega razvoja, naše delovanje vpliva tako na okolje kot družbo samo, zato si pri svojem delu prizadevamo za višjo okoljsko kulturo, družbeno sprejemljivost in odgovorno ravnanje za čisto ter zdravo okolje." Certifikat je prevzelo pet družb v omenjeni skupini.

Certifikat so iz Posavja prejele družbe Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Komunala Brežice d.o.o., Kostak d.d., Kostak GIP d.o.o., ePosavje Media d.o.o. in Zdravstveni dom Radeče.

Prevzem certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Prejemniki pristopnega certifikata:

3fs d.o.o., Agencija za zavarovalni nadzor, B. Rajtmajer d.o.o., Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Bormia d.o.o., Celovite storitve d.o.o., Cleaning d.o.o., CUDV Radovljica, Dhimahi d.o.o., E3plus s.p., EES Sistemi d.o.o., Elementum – Ag d.o.o., Energija plus d.o.o., ePosavje Media d.o.o., ETA Cerkno d.o.o, Fraport Slovenija d.o.o., GateHub d.o.o., Generali zavarovalnica d.d., Gitri d.o.o., Gorenjska banka d.d., Hortikultura Brežice d.o.o., INR d.o.o., Javne službe Ptuj d.o.o., Javni holding Ljubljana d.o.o., Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Komunala Brežice d.o.o., Kostak d.d., Kostak GIP d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.o.o., Lomas Ljubljana d.o.o., Makom trgovina d.o.o., MPI Vrelec d.o.o., Narayan d.o.o., NIL Podatkovne komunikacije d.o.o., Odvetniška pisarna Senica & partnerji d.o.o., Our Space Appliances d.o.o., Ozara d.o.o., Ozara ZC d.o.o., Pletilstvo Petra Ocvirk s.p., Pomgrad – CP d.d., Pomgrad – GM d.o.o., Pomgrad – TAP d.o.o., Pomgrad VGP d.d., Pomgrad d.d., Saubermacher – komunala Murska Sobota d.o.o., SMT d.o.o., Snaga d.o.o., Socialnovarstveni zavod Taber, Sovita d.o.o., STO Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma, Stroka informatika d.o.o., T-2 d.o.o., Valina Care d.o.o., Valina upravljanje d.o.o., Valina varovanje d.o.o., Valina d.o.o, VDC Tončke Hočevar, VIRS d.o.o., Zdravstveni dom Radeče, Združenje DrogArt, Združenje Sazas k.o.

(eP)

krško
brežice
kostak krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja