Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
06.08.2022
19:10
OŠ Ane Gale Sevnica
Foto: ePosavje.com
Čez dve leti bo v Sevnici stalo novo poslopje za Osnovno šolo Ane Gale Sevnica. Kot je ob podpisu pogodbe povedal ravnatelj Gregor Pirš, je četrtkov podpis pogodbe pravi praznik.

Podpis za novo šolo OŠ Ane Gale Sevnica

SEVNICA Podpis pogodbe za novogradnjo oz. premestitev Osnovne šole Ane Gale na novo lokacijo je izredno pomembna, sicer finančno zelo zahtevna, je ob podpisu pogodbe dejal župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Projekt sicer sofinancira Republika Slovenija oz. ministrstvo za šolstvo in Eko sklad Republike Slovenije. "Večino sredstev prispeva občinski proračun Občine Sevnica, in sicer več kot dve tretjini, ministrstvo za šolstvo prispeva 1,1 milijona evrov in dobrih 300.000 evrov prispeva Eko sklad Republike Slovenije."

Uskladitev projekta med dvema šolama in vrtcem

Ocvirk je ob tem še izpostavil, da je bila sama prestavitev osnovne šole usklajena oz. opredeljena v Strategiji razvoja predšolske in šolske dejavnosti v občini Sevnica, ki je bila v letu 2020 tudi potrjena na občinskem svetu in je celovito razreševala razvoj predšolske in šolske vzgoje v občini Sevnica. S projektno dokumentacijo, najprej z idejno zasnovo v letu 2021 in sedaj v letu 2022 z gradbenim dovoljenjem, so dosegli tudi sredstva za sofinanciranje s strani ministrstva za šolstvo in uskladili projekt tako med Osnovno šolo Ane Gale, Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in Vrtcem Sevnica.

Naložba bo potekala do leta 2024

"Investicija se dotika vseh treh zavodov – Osnovne šole Ana Gale, ki se preseli na novo lokacijo in nove prostore, Osnovne šole Sevnica, ki pridobi pomožne prostore, predvsem kuhinje in ostalih potrebnih objektov, vrtec pa se s štirimi oddelki umakne tej osnovni šoli, dva oddelka pa ostaneta na tej lokaciji." Naložba bo potekala do leta 2024, ko je predvidena tudi vselitev v nove prostore. "Potrebe v Osnovni šoli Ane Gale so zelo velike, ta osnovna šola ni bila namensko grajena, saj gre za meščansko vilo, v kateri so bile različne dejavnosti in je nekako po sili razmer v preteklosti postala takšna šola, z novo, namensko gradnjo pa zagotavljamo možnost za izvajanje programov skladno s sodobnimi principi in pristopi in verjamem, da bomo to dosegli tako, kot je načrtovano," je še dejal Ocvirk.

Ravnatelj Pirš: "Trenutna stavba je arhitekturno neustrezna"

Stavba, v kateri se šola trenutno nahaja, je arhitekturno neustrezna za dejavnost, ki jo izvajajo, je povedal ravnatelj Osnovne šole Ane Gale Gregor Pirš. "Vrsto let se je kazala potreba po novih in boljših prostorih, tako da bomo z novo stavbo pridobili predvsem osnovno infrastrukturo, ki je v tej stavbi ni."

Sedanji prostori preozki in predolgi

"Tukaj so denimo prostori za nego gibalno oviranih otrok, gre pa tudi za to, da bo stavba zasnovana tako, da bo omogočala dostop vsem otrokom do vseh površin v šoli. Se pravi, znotraj bo dvigalo in gre za t. i. step-free dostop – stopnišče, ki bo, bo minimalno, ne bo pa nobenih drugih arhitekturnih ovir."

Šolo obiskuje 34 otrok

Osnovna šola Ane Gale je namreč osnovna šola s prilagojenim programom. Trenutno jo obiskuje 34 otrok. Izvajajo dva programa, in sicer program osnovnošolskega izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter prilagojeni oz. posebni program v vzgoji in izobraževanju. Približno polovica otrok obiskuje prvega in približno polovica drugega. "Trenutno pokrivamo tri občine, in sicer Radeče, Škocjan in Sevnico," je še dodal ravnatelj.

"Trenutno pokrivamo tri občine, in sicer Radeče, Škocjan in Sevnico"

Nova šola se bo gradila na območju Vrtca Kekec, kjer bodo z rekonstrukcijo obstoječe stavbe pridobili tri obstoječe igralnice, z dozidavo pa večino stavbe, "kjer bomo imeli razdelilno kuhinjo, tri specialne učilnice za gospodinjstvo in računalništvo, večjo telovadnico – tukaj imamo 40 kvadratnih metrov, tam jih bomo imeli 150, predvsem pa nam je pomembno, da bomo imeli ustrezne prostore. Zdaj so neustrezni, saj so preozki in predolgi. Zdaj bomo imeli učilnice takšne oblike, kakršne naj bi bile, približno kvadratne ali pravokotne," je še pojasnil ravnatelj Gregor Pirš.

"Zelo smo veseli, da bo naložba prešla v fazo izvedbe"

Kot je povedal vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Iztok Žigon, se na ministrstvu zavedajo pomembnosti izboljšanja prostorskih možnosti OŠ Ane Gale in še posebej problematike otrok s posebnimi potrebami. "Zelo smo veseli, da je po dolgih letih načrtovanja naložba prešla v fazo izvedbe. Mislim, da je to pomembno, ne samo za občino Sevnica, ampak tudi regijsko za ostale občine. Ministrstvo bo finančno pomagalo pri tem projektu po dogovorjeni finančni konstrukciji in upamo, da bodo dela izvedena v roku in da bodo otroci čimprej zaživeli v večjih, novih prostorih."

"Začeli bomo čimprej"

Na javnem zbiranju ponudb je najugodnejšo ponudbo oddala družba Kostak, d. d., iz Krškega. Rok je relativno kratek, nepolni dve leti, zato bodo z deli začeli čim prej, pravi predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha. "Pričakovanja investitorjev so, da bi to bilo čim prej. Otroci in učitelji so predolgo čakali, da bi se karkoli zakompliciralo ali da ne bi začeli takoj. Verjetno bomo vse naredili, da bi dela zaključili še pred rokom, če bodo to dopuščale tehnološke zmožnosti. Za gradbinca je najpomembneje, da pride, naredi in gre, ne pa, da ostane predolgo na nekem projektu." Muho veseli, da so uspeli v lokalnem okolju pridobiti tako pomemben in po velikosti konkreten in projekt.

Pri projektu bodo sodelovali tudi lokalni obrtniki

Na vprašanje, kako zahteven je v smislu izvedbe, pa odgovarja, da gre za zahteven projekt, ki zahteva kvalitetno in konkretno gradnjo, pri kateri bo sodelovalo ogromno lokalnih obrtnikov. "To je navsezadnje dobro tudi za lokalno gospodarstvo in na ta način imamo vsi skupaj delo bližje domu, da nam ni treba iti daleč."

sevnica
šole v posavju
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja