Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
27.10.2021
15:02
Sončni gaj, Sevnica
Foto: ePosavje.com
Člani Občinskega sveta Občine Sevnice so po predstavitvi geološkega poročila potrdili predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Sevnici.

"Razočarani smo, da so se stvari zgodile tako"

SEVNICA Lahko rečem kar v imenu vseh podpisnikov civilne iniciative, da smo razočarani, da so se stvari zgodile tako, je odločitev občinskih svetnikov komentirala predstavnica civilne iniciative Za Šmarje gre! Valerija Jazbec. "Niti ena naša pripomba oz. mnenje, h kateremu smo bili pozvani na javni razgrnitvi sprememb občinskega podrobnega prostorskega načrta, ni bilo sprejeto. Pravzaprav je bilo vse zavrnjeno in kljub pozivu s strani občine, da se investitor uskladi s civilno iniciativo gleda gradnje, višine in števila objektov, nismo dosegli popolnoma nobenega kompromisa in bo gradnja pač takšna, kot si jo je investitor zamislil."

Gradnja nove stanovanjske soseske v Sevnici

Spomnimo, gre za območje med Kozjansko in Krulejevo ulico ter že obstoječimi stanovanjskimi bloki na Planinski cesti v Sevnici. Teren je neprimeren, zahteven, moker, med drugim pravijo bližnji stanovalci in lastniki sosednjih parcel, ki imajo predvsem zaradi geološkega stanja pomisleke in investitorju predlagajo drugačne rešitve. Neprimerna je tudi dostavna cesta, ki je enosmerna, neprimerna za vožnjo vozil, ki jih zahteva tako velika gradnja, so jasni. Stanovalci že obstoječih blokov pa se že sedaj soočajo s pomanjkanjem parkirnih mest. Vse pomisleke so že predstavili na javni obravnavi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Svetniki o sestanku med tremi stranmi

Tanja Novšak (SDS) je po predstavitvi geološkega poročila, ki izkazuje ustreznost tovrstne gradnje, izpostavila, da v njegovo strokovnost ne dvomi, poudarila pa je, da na prejšnji seji občinskega sveta ni bil srž problema samo geološko poročilo, temveč tudi številni drugi pomisleki civilne iniciative do investitorja. "Tedaj smo sklenili, da za isto mizo sedete civilna iniciativa, investitor in občina. Kaže, da do tega sestanka ni prišlo in me je strah, da, če in ko bo prišlo do gradnje, lahko nastanejo problemi. Raje bi videla, da se zadeva prej reši."

O sestanku

Župan Srečko Ocvirk pa je ob tem izpostavil pobudo, da skliče sestanek z investitorjem in civilno iniciativo. "Javna obravnava je bila in z njenimi zaključki smo vsi seznanjeni, zato je na investitorju in tistih, ki imajo druge pomisleke pomembno, da se usklajujejo". Na seji občinskega sveta so izpostavili predvsem strokovni pomislek, dodaja. "Ni danes razprava samo o strokovnem pomisleku, je tudi o drugih pomislekih, ki so navedeni, zato je razprava v celoti odprta, ne zgolj v delu o predstavitvi geološkega poročila. Vsa vsebina je odprta in gre za nadaljevanje razprave s prejšnje seje občinskega sveta."

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

O stanovanjih, ki jih v Sevnici potrebujejo

Investitor je že pred časom k mnenju pozval Krajevno skupnost Sevnica. Predsednica Stanka Žičkar, sicer tudi članica občinskega sveta (SD), pove, da je krajevna skupnost že v letih 2019 in 2020 podala pozitivno mnenje, "vendar s pripombo, da se upošteva mnenje tam živečih prebivalcev." Dodaja, da je ostalo še nekaj odprtih vprašanj in strahov s strani civilne iniciative. "Upam, da se bo vendarle našel nek konsenz in da se bodo stanovanja le gradila, saj jih Sevničani potrebujemo." Primernejše lokacije v Sevnici v tem trenutku ne vidi, je pa nekaj primernih v nekaterih drugih krajih v občini, denimo Boštanju ali Krmelju. "So pa vsepovsod zadržki lokalnega prebivalstva," dodaja Žičkarjeva.

Sončni gaj, Sevnica

O tem, da bi si svetniki pred odločitvijo območje pogledali

Predstavniki civilne iniciative sicer razumejo željo investitorja po čim večjem zaslužku, ravno tako željo posameznikov, ki želijo priti do novih stanovanj, vendar se sprašujejo, ali je to res potrebno za vsako ceno. "Želeli bi si, da bi si občinski svetniki pred odločitvijo območje pogledali, se udeležili javnih obravnav o predlogu spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta, prisluhnili mnenju tamkajšnjih prebivalcev in prebrali dokumentacijo."

Kot dodajajo, jih večina ne živi v Sevnici in tega obrobja mesta ne pozna, zato je razumljivo, da so nekateri izmed njih ta projekt na seji glasno podprli. "Zahvaljujemo se vsem občinskim svetnikom, ki so nam prisluhnili in na seji zahtevali dodatna pojasnila ter niso glasovali za takšno spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta," so še povedali v civilni iniciativi Za Šmarje gre!.

(eP)

sevnica
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja