Skip to main content
Ponedeljek, 29. maj 2023
25.10.2020
21:55
Krško, 6. avgust 2020
Foto: Tomy Gaberšček Škoda
Vlada je na nedeljski večerni dopisni seji izdala Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Od torka znova omejitev gibanja med občinami

KRŠKO Z novim odlokom bodo "zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19" začasno omejili prehajanje med občinami. V odloku je zapisanih 13 izjem za prehajanje med občinami, tudi dostop do trgovin in nujno vzdrževanje groba.

13 izjem za prehajanje med občinami

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za 13 izjem:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
 13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Izjeme tudi za ožje družinske člane in člane skupnega gospodinjstva

Kot pravijo v odloku, uveljavljanje izjem velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri sebi imetje dokazilo in izjave

V Odloku piše, da boste morali pri prehajanju med občinami imeti pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim boste izkazali uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. V izjavi bo potrebno navesti ime in priimek, naslov bivališča, naslov oziroma kraj cilja potovanja, navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim, navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Dokazilo boste morali pokazati, če vas bodo vprašali po njem

"Dokazilo in izjavo mora oseba na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu," dodajajo v sporočilu.

Grmada nad Krškim

Kako bo s športno-rekreativno dejavnostjo?

Kot pravijo, lahko ob tem "posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov. To so na primer športno-rekreacijske dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali tiste, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje)."

Pri sprehodih, kjer lahko vzdržujete najmanj tri metre razdalje, maska ni potrebna

"Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske," dodajajo.

Policijska ura med 21. in 6. uro ostaja

Prepovedano: Prireditve, shodi, poroke, verski obredi in zbiranje nad šest ljudi

Še naprej pa je v veljavi "policijska ura", omejeno gibanje ljudi med 21. in 6. uro, razen za pet izjem, kot so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil, potovanje oseb. Z odlokom ostajajo prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. "Pri zbiranju do šest oseb je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ," dodajajo v sporočilu.

(eP)

krško
brežice
sevnica
koronavirus
radeče
kostanjevica na krki

Pridružite se nam