Skip to main content
V Posavju 17° C Ponedeljek, 26. september 2022
01.03.2022
13:12
Foto: arhiv ePosavje
Ob dnevu Civilne zaščite v Posavju se bodo z nagradami zahvalili sedmim nagrajencem.

Sedem nagrajencev

BREŽICE Ob dnevu Civilne zaščite se bodo s priznanji zahvalili vsem, ki s svojim predanim delom, solidarnostjo, humanostjo in pogumom nesebično prispevajo k pripravljenosti in odpornosti naše družbe, k varnosti posameznika in zaščiti premoženja ter k preprečevanju in omilitvi posledic nesreč.

Kdo so prejemniki?

V Posavju bodo podelili štiri bronaste znake, dva srebrna in en zlati znak Civilne zaščite. Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči bodo prejeli Lara Ogorevc, Blaž Tušar, Rado Gobec in Zlatko Hlastan.

Za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bosta srebrni znak prejela Jože Kranjec in Območno združenje Rdečega križa Krško, zlati znak kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite pa dr. Gabrijela Pleško Gorenc.

civilna zaščita
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja