Skip to main content
V Posavju 8.2° C Ponedeljek, 22. 2024
02.07.2021
13:53
Obnova ceste Radeče - Zidani Most
Foto: DRSI
Dela na gradbišču med Zidani Mostom in Radečami so v polnem teku, pravijo na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo.

Dobro leto dni od začetka del

RADEČE Na glavni cesti Drnovo - Celje so med Radečami in Zidanim Mostom 8. junija lani začeli z rekonstrukcijo ozkega in nevarnega cestnega odseka med železniško progo in reko Savo. 

Projekt rekonstrukcije 1230 metrov glavne ceste dobro napreduje, poleg širitve ceste bodo uredili več podpornih konstrukcij ter prepustov. "Dela se izvajajo pospešeno, ves čas tekom svetlega dela dneva in z dvema garniturama za vrtanje pilotov," pravijo na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Kakšno je stanje na gradbišču?

Na gradbišču so po celotni trasi posekali drevesa in grmovja, na začasno traso so prestavili telekomunikacijski vod, zaščitili gradbeno jamo in že izvedli vse s projektom predvideni pilote. Na gradbišču so uredili šest armirano-betonskih gred, zaključili z ureditvami stene nad gredami in uredili armirano-betonske konzole, trenutno pa zasipujejo prostore za zidovi.

Gradbišče na cesti Radeče - Zidani Most

"Izvedba del je zelo zahtevna"

Na DRSI še dodajajo, da je izvedba del zelo zahtevna. Obstoječa cesta je namreč umeščena med železniško progo in reko Savo, zato se usklajujejo z družbo HSE (Holding Slovenske elektrarne d. o. o.) glede možnih terminov spuščanja nivoja akumulacijskega jezera. "Obenem pa je potrebno pri izvedbi gradbenih del upoštevati zahteve Zavoda za ribištvo, s katerim Direkcija za infrastrukturo dobro sodeluje. Dogovorjeno je, da se vedno pred predvidenim posegom v vodni svet obvesti Zavod za ribištvo in izvede monitoring," pravijo.

(eP)

radeče
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja