Skip to main content
V Posavju 18° C Ponedeljek, 27. september 2021
18.07.2019
07:51
Foto: ePosavje.com
V Krškem je še do konca meseca odprt razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. V razpis in več podrobnosti smo pogledali v nadaljevanju novice.

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Razpis je odprt do konca meseca

KRŠKO Kot pravijo v razpisu, bodo prva stanovanja predvidoma vseljiva v januarju 2020. V razpisu so stanovanja na Bohoričevi ulici 3 v Krškem ter neprofitna stanovanja, "ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena", razpisana stanovanja pa so sicer locirana na območju celotne občine.

Dve ločeni prednostni listi:

  • Lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem upravičencem, ki glede na dohodke v koledarskem letu 2018 po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 - ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) (v nadaljevnju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo varščine
  • Lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem upravičencem, ki so glede na dohodke v koledarskem letu 2018 po 9. členu Pravilnika zavezani plačati varščino.

Kdo je upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja?

Na spletni strani Občine Krško so objavili podrobnejša navodila s pravili za določitev neprofitne najemnine, površinske normative in dohodkovni kriterij. Do dodelitve neprofitnega stanovanja so po razpisu upravičeni državljani Republike Slovenije in državljani članic EU, osebe s stalnim prebivališčem v Občini Krško oz. začasno bivališče za žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja, če imajo v občini Krško možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve ali osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih ali Zakonu o začasnem zatočišču.

Rok za oddajo vlog: 31. julij

Vlogo za prijavo na razpis (najdete jo na spletni strani Občine Krško) morajo zainteresirani s priporočeno pošiljo poslati na Občino Krško do vključno srede, 31. julija ali osebno v glavni pisarni Občine Krško ali v pisarni št. 402 v IV. nadstropju Občine Krško.

(bš)

krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja