Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
16.05.2022
13:04
Pred časom smo pisali, da iščejo pripravljalca dokumentacije za nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in Dobovo. Zdaj so rok za oddajo ponudb podaljšali še za dva tedna.

 

KRŠKO Konec marca smo na naših straneh poročali, da na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo iščejo pripravljalca dokumentacije za nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in Dobovo. Ob objavi naročila so v 16 projektnih nalogah povzeli stanje na posavskem delu slovenskega železniškega omrežja, med drugim tudi za ureditev odsekov Blanca-Sevnica, Breg-Zidani Most, Brestanica-Blanca, Brežice-Krško, Dobova-Brežice, Krško-Brestanica, Sevnica-Breg in Dobova-Republika Hrvaška ter za ureditev območja postaj Blanca, Breg, Brestanica, Brežice, Dobova, Libna, Loka in Radeče.

100 kilometrov na uro

Zadnji večji remonti na progi so bili med leti 1978 in 1987 lahko razberemo iz javno dostopnih podatkov, na nekaterih odsekih pa tudi še kasneje - na levem tiru med Krškim in Brestanico so zadnji remont naredili leta 1997. Na tem odseku železniške proge vlaki z nagibno tehniko (še) ne obratujejo, najvišja hitrost za lahke in ostale vlake pa je določena na 100 kilometrov na uro.

Nov vlak Slovenskih železnic v Sevnici

Kaj vse pričakujejo?

Na Direkciji Republike Slovenije so zapisali, da bo moral pripravljalec projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge med Zidanim Mostom in mejo z Republiko Hrvaško naprej urediti dokumentacijo za železniški postaji Blanca in Breg ter za medpostajna odseka Blanca-Sevnica in Sevnica-Breg. Za izdelavo idejne zasnove s končno potrjeno rešitvijo nadgradnje in projektnimi ter drugimi pogoji bo imel 6 mescev, v 18 mesecih bo moral oddati izvedben načrt in dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v 23 mesecih pa bo moral predati dopolnjen izvedben načrt in dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, po pripombah pregledovalcev, vključno s pridobljenim sklepom o uspešno opravljeni reviziji, recenziji in potrdilom verifikacije ter gradbenim dovoljenjem za nov podvoz na železniški postaji Breg.

Za 14 dni podaljšali rok za oddajo ponudb

Pred slabim tednom dni so naročniki podaljšali rok za postavitev vprašanj s 3. maja na 14. maj, s tem se je podaljšal tudi rok za pripravo in objavo odgovorov na vprašanja na 20. maj, ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku državna meja - Dobova - Zidani Most so po novem podaljšali do 27. maja.

Krožišče v Stari vasi

Kaj vse bi želeli?

V Stari vasi podhod, v "Sloki cesti" nadvoz in krožišče

V projektnih nalogah so zapisali več ureditev nivojskih prehodov, med drugim na območju odseka Brežice - Krško načrtujejo nov nadvoz na območju Gornjega Lenarta v sklopu nove medcestne cestne povezave Krško-Brežice, na območju prehoda v Stari vasi predvidevajo nov podhod za pešce in kolesarje, na območju "Sloke ceste" in na območju Dinosa pa nov nadvoz nad železnico ter na cesti Krško - Brežice novo krožno krožišče, s katerim bi povezali novo cestno povezavo prek nadvoza na sedanjo cesto.

Protihrupna zaščita med Krškim in Brestanico

Na odseku med Krškim in Brestanico želijo povečati zmogljivosti proge, povečati sotpnjo varnosti prometa ter zagotoviti interoperabilnosti, hkrati pa vzpostati kategorijo proge D4 - po tej je osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m. Na tem odseku bi s tem povišali hitrost vlakovnih kompozicij, prav tako načrtujejo tudi protihrupne ukrepe. Med Sevnico in Blanco načrtujejo ukinitev treh nivojskih prehodov, ki jih bo nadomestil nov most čez reko Savo v naselju Log.

krško
brežice
sevnica
Zaloke

Pridružite se nam