Skip to main content
V Posavju 15.5° C Petek, 30. september 2022
15.08.2022
13:25
Železniška postaja Krško
Foto: ePosavje.com
Konec marca smo na naših straneh pisali, da nadgradnje železniške proge Dobova - Zidani Most ne bo pred letom 2024. Datum se bo odmaknil še v prihodnost zaradi razloga, ki ga omenjamo v nadaljevanju.

Postopek zaključili brez oddaje javnega naročila

BREŽICE Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so namreč sprejeli odločitev, da javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku od državne meje z Republiko Hrvaško do Zidanega Mosta zaključijo brez oddaje naročila.

Ena ponudba presega sredstva ...

Na javno naročilo so prejeli dve ponudbi in ugotovili, da obe presegata zagotovljena sredstva. "Ponudba soponudnika SŽ - PP Ljubljana, d. d., in Tiring inženiring d.o.o., Trzin je bila dopolnjena v skladu s pozivom naročnika, ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenih v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, prispela je pravočasno, ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko," pišejo v obrazložitvi. A omenjena ponudba presega zagotovljena sredstva naročnika, s tem pa ta ponudba s 14.459.854,80 evrov ni dopustna. 

Druga tudi s pomanjkljivostmi

Ponudba ponudnika ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o. iz Ljubljane je bila s 15.857.560 evrov prav tako previsoka, presegla je zagotovljena sredstva. V odločitvi so tako zapisali, "da ponudba ni bila dopolnjena v skladu s pozivom naročnika, ne izpolnjuje referenčnega pogoja za gospodarski subjekt in za določene kadre (med njimi so zapisali štiri pogoje). Glede na merila za izbiro najugodnejše ponudbe je ponudba tega ponudnika manj ugodna in ponujena cena presega zagotovljena sredstva naročnika."

Krožišče v Stari vasi

Kaj vse bi želeli?

V Stari vasi podhod, v "Sloki cesti" nadvoz in krožišče

V projektnih nalogah so zapisali več ureditev nivojskih prehodov, med drugim na območju odseka Brežice - Krško načrtujejo nov nadvoz na območju Gornjega Lenarta v sklopu nove medcestne cestne povezave Krško-Brežice, na območju prehoda v Stari vasi predvidevajo nov podhod za pešce in kolesarje, na območju "Sloke ceste" in na območju Dinosa pa nov nadvoz nad železnico ter na cesti Krško - Brežice novo krožno krožišče, s katerim bi povezali novo cestno povezavo prek nadvoza na sedanjo cesto.

Protihrupna zaščita med Krškim in Brestanico

Na odseku med Krškim in Brestanico želijo povečati zmogljivosti proge, povečati sotpnjo varnosti prometa ter zagotoviti interoperabilnosti, hkrati pa vzpostati kategorijo proge D4 - po tej je osna obremenitev 225 kN/os in dolžinska obremenitev 80 kN/m. Na tem odseku bi s tem povišali hitrost vlakovnih kompozicij, prav tako načrtujejo tudi protihrupne ukrepe. Med Sevnico in Blanco načrtujejo ukinitev treh nivojskih prehodov, ki jih bo nadomestil nov most čez reko Savo v naselju Log.

100 kilometrov na uro

Zadnji večji remonti na progi so bili med leti 1978 in 1987 lahko razberemo iz javno dostopnih podatkov, na nekaterih odsekih pa tudi še kasneje - na levem tiru med Krškim in Brestanico so zadnji remont naredili leta 1997. Na tem odseku železniške proge vlaki z nagibno tehniko (še) ne obratujejo, najvišja hitrost za lahke in ostale vlake pa je določena na 100 kilometrov na uro.

krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja