Skip to main content
V Posavju 17.5° C Sreda, 25. maj 2022
10.09.2020
08:30
Foto: ePosavje.com
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto nadaljujejo s spremljanjem dozorevanja grozdja, ki ga spremljamo tudi na naših straneh. V tretjem tednu pravijo, da je prišlo do nekaj sprememb.

"V primerjavi s prejšnjim tednom bolj upočasnjeno dozorevanje grozdja"

Vsebnost sladkorja se je zvišala

KRŠKO Po podatkih tretjega spremljanja dozorevanja grozdja, ki ga opravljajo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, v primerjavi s prejšnjim tednom podatki kažejo na nekoliko bolj upočasnjeno dozorevanje grozdja. "Vsebnost sladkorja se je zvišala v povprečju za cca. 6°Oe glede na prejšnji teden, vsebnost skupnih kislin se je v povprečju znižala za 1 g/L, pH vrednost se je povišala v povprečju za 0,10," pravijo v sporočilu.

"Grozdje je dobrega zdravstvenega stanja"

Na območju Posavja so vzeli 30 vzorcev, grozdje je dobrega zdravstvenega stanja, na območju Zdol so opazne posledice pozebe, na območju Vitne vas in Podgorja pri Pišecah pa so na grozdju posamezne poškodbe od insektov.

Dozorevanje poteka hitreje tam, kjer ni bilo spomladanske pozebe

Pri odločanju za čas trgatve je poleg sladkorne stopnje pomembna tudi vsebnost kislin in pH vrednosti

Ob tem pravijo, da so iz spremljanja podatkov dozorevanje poteka hitreje na področjih, kjer ni bilo spomladanske pozebe in / ali toče, kar se kaže predvsem v nižjih kislinah. Tako je potrebno biti pozoren pri odločanju za čas trgatve poleg sladkorne stopnje tudi na vsebnost kislin in pH vrednosti. "Odvisno od tipa vina, ki ga želimo pridelati, svetujemo, da se s trgatvijo še počaka, v kolikor so kisline visoke, pH vrednosti pa nizke, kljub nekoliko višji sladkorni stopnji, v kolikor to dopušča zdravstveno stanje grozdja," še dodajajo.

Katere sorte bi že lahko trgali?

Tako v odvisnosti od lege ter zdravstvenega stanja grozdja svetujejo trgatev sort kot je portugalka, beli pinot, sivi pinot, modri pinot in v odvisnosti od lege chardonnay in traminec. Pri ostalih sortah s trgatvijo še počkajtenaj s trgatvijo še počaka, razen če to res zahteva hitro napredovanje gnilobe oz. propadanje grozdja.

(eP)

vinogradništvo
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja