Skip to main content
Nedelja, 4. junij 2023
04.06.2020
21:22
Drožanjska cesta, Sevnica
Grafika: ePosavje.com
V Sevnici so nedavno podpisali pogodbo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo stanovanjske soseske ob Drožanjski cesti. Kaj vse načrtujejo na omenjenem območju?

Idejna zasnova za gradnjo novega doma upokojencev in osnovne šole

Tudi območje za individualno stanovanjsko gradnjo

SEVNICA Območje ob Drožanjski cesti je veliko 8,53 hektarjev ter je delno v zasebni in delno v občinski lasti, člani Občinskega sveta Občine Sevnica so sicer omenjeno območje že obravnavali kot prostorsko pobudo za gradnjo potrebne družbene infrastrukture. "Površine ta trenutek še zasedajo kmetijske kulture, nekaj sadovnjaka in nekaj drugih kmetijskih površin, vendar na teh površinah intenzivno načrtujemo. Preko zime smo opravili geološke raziskave o stabilnosti terena in zmožnostih, ki jih daje teren. Pred nekaj dnevi smo podpisali pogodbo za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta," nam je ob tem povedal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Idejna zasnova za nov dom upokojencev, šolo ali vrtec

Prostora bo tudi za individualno gradnjo

Na tem območju je pripravljena idejna zasnova za gradnjo objektov socialno varstvenega področja ter vzgoje in izobraževanja, predvideno pa je tudi območje za individualno stanovanjsko gradnjo. "Idejna izhodišča za pripravo OPPN-ja so bila že pripravljena in tudi na različnih nivojih usklajena. Izhodišče je, da bo v zgornjem delu, na Hrastih, prostor za postavitev novega doma za starejše. V veliki meri pa poleg novega doma za starejše še dva, trije ali več objektov kot varovana stanovanja," ob tem dodaja Ocvirk.

Načrtujejo tudi izgradnjo oskrbovanih stanovanj

Na zasebnih zemljiščih bo prostora za individualno stanovanjsko gradnjo. "To bo postala povezana stanovanjska soseska, ki bo vključevala individualno gradnjo, večstanovanjsko gradnjo v okviru varovanih stanovanj in tudi domsko oskrbo."

Prostor za šolo ali vrtec

Dodatne kapacitete v primeru potreb ali prestavitev programov

Na delu zemljišča je prostor rezerviran za gradnjo objektov za družbene dejavnosti – ali šolo ali vrtec. "V primeru potreb v okolju po dodatnih kapacitetah ali pa v primeru prestavitve katerega od programov, je smiselno, da Občina kot organizator prostora rezervira prostor za prihodnost za takšne namene, kar se nam zdi bistveno," ob tem še dodaja sevniški župan.

Širitev mesta

Gre za veliko področje, kjer je potrebno s skrbnim načrtovanjem predvidevati dolgoročni razvoj in širitev mesta na omenjeno območje. In kako bo potekala gradnja? Ocvirk pove, "da komunalno urejanje in sama izgradnja bosta v prihodnjih letih postopna. Najprej bo na vrsto prišel objekt doma za starejše občane, nato tudi individualna zgradnja - na zemljiščih, ki jih ima v lasti občina in na zemljiščih zasebnih lastnikov."

Drožanjska Sevnica, dom upokojencev

(bš)

sevnica
posavski tednik
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja