Skip to main content
V Posavju 13.4° C Četrtek, 23. marec 2023
28.03.2022
14:11
Obnova ceste skozi Stolovnik
Grafika: ePosavje.com
Pred pričetkom poteka druge faze obnove od naselja Gorica do novega mostu v Stolovniku so uredili lastniška razmerja in pripravili razpis dokumentacije za izbor izvajalca.

Ponudbe za drugo fazo obnove zbirajo do 5. aprila

KRŠKO Rok za sprejem in oddajo ponudb za nadaljevanje obnove ceste med Brestanico in ribniki v Mačkovcih se bo tokrat zaključil s 5. aprilom. 2022, javno naročilo je razpisano na spletnem portalu javnih naročil Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije. Tako naj bi prenovo z naslednjo fazo nadaljevali že v začetku meseca maja.

Prva faza obnova ceste skozi Stolovnik

Na podlagi uspešno izbranih preteklih izvajalcev so do izvedli predvidena dela - rušenje hiše na Cesti na ribnik in betonskega zidu ter prenovo ozkega in dotrajanega mostu čez Lokvanjski potok. Zaradi varstvenega režima arheološke dediščine (Arheološko najdišče Brestanica Gunte) so pri odstranitvi ožine opravili tudi arheološke raziskave. Nato so postavili nov podporni zid, ki stabilizira zemljino pod obstoječo cerkvijo Sv. Boštjana. Sedaj že razširjen most je zaradi umestitve večnamenske poti zahteval malenkost spremenjeno projektno dokumentacijo. Promet je sicer na tem delu ceste ves čas potekal nemoteno.

Nadaljevanje obnove ceste

Obnova Ceste na ribnik, ureditev Lovske ceste in prehod za pešce se zaključuje s koncem aprila. Glede na razpis in pridobitev ponudb morebitnih izvajalcev ter izbor le tega se bo 2. faza projekta predvidoma začela izvajati v zelo kratkem času.

krško

Pridružite se nam