Skip to main content
Četrtek, 29. februar 2024
19.10.2020
09:25
COVID-19, visoko tvegani stiki
Foto: arhiv ePosavje
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan izdal sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni zaradi COVID-19.

Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

KRŠKO Kot piše v izdanem sklepu, "zaradi razglašene pandemije COVID-19 in epidemije COVID-19, ker se nezadržno širi koronavirus (SARS- CoV-2) po Sloveniji, ki ogroža zdravje in življenja ljudi ter povzroča druge posledice, ki ogrožajo prebivalce, in realne možnosti, da v zelo kratkem času zajame še večje število ljudi, kar ima lahko velik socialnovarnostni in ekonomski vpliv, se v ponedeljek,19. oktobra 2020, ob 8. uri aktivira Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ker je potrebno poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč."

Krško, korona info, 2020

Aktivirani tudi načrti zaščite in reševanje ob pojavu nalezljive bolezni na ravni regij in občin

Po tem načrtu Ministrstvo za zdravje izdaja strokovna priporočila in tekoče obvešča poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovi potrebno število strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali ustrezno operativno reagiranje glede na razvoj razmer na območju Republike Slovenije in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči ter podporo poveljnikom in štabom Civilne zaščite.

"Vsi organi, ki so določeni v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so dolžni izvajati aktivnosti iz navedenega načrta ter vsak dan do 17. ure posredovati situacijsko poročilo o aktivnostih in izvedenih ukrepih, po elektronski pošti. Z aktiviranjem Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh so aktivirani tudi načrti zaščite in reševanja ob pojavu nalezljive bolezni pri ljudeh na ravni regij in občin," dodajajo.

Izpostave in regijski štabi Civilne zaščite

Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in regijski štabi Civilne zaščite izvajajo naloge iz njihove pristojnosti v regijah ter dnevno poročajo do 17. ure na elektronski naslov.

(bš)

koronavirus
krško
brežice
sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja