Skip to main content
V Posavju N/A° C Sreda, 17. april 2024
02.06.2022
22:24
ARAO, odlagališče v Vrbini
Foto: ePosavje.com
Na 2. redni seji Vlade Republike Slovenije so v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) imenovali nova člana. Še pred tem so iz odbora razrešili dva člana, ena je bila dober mesec dni.

Dva nova člana upravnega odbora ARAO

LJUBLJANA Tako so Nadjo Železnik in Damjana Semeta kot predstavnika ustanovitelja v upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) imenovali za preostanek mandata do 22. julija 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja, s tega mesta pa so razršeili Barbaro Merše in Sebastjana Rejca.

Štirje člani na predlog ministra, petega izvolijo zaposleni

Kot pravijo v sporočilu, "Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke v 12. členu določa, da ima zavod upravni odbor, ki šteje pet članov.  Ustanovitelj imenuje štiri člane na predlog ministra, pristojnega za odpadke, enega člana, ki zastopa interese delavcev, pa izvolijo in odpokličejo zaposleni zavoda."

Mandat štirih let

Člane upravnega odbora imenujejo oziroma izvolijo za dobo štirih let, po preteku mandata lahko ponovno imenovani. "Članu upravnega odbora preneha funkcija na podlagi sklepa o odpoklicu ali na podlagi odstopne izjave oziroma z dnem poteka mandata, če ni bil znova imenovan. Člani upravnega odbora, ki so razrešeni iz nekrivdnih razlogov, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novih članov. Ob predčasnem prenehanju mandata članu upravnega odbora se novega člana upravnega odbora imenuje za preostanek mandata odstopljenega člana," dodajajo.

Ostala Posavju bolj zanimiva imenovanja

Od Posavju bolj zanimivih imenovanj izpostavljamo še imenovanje Tanje Bolte, ki bo s 4. junijem postala vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor. Ljiljana Herga od 2. junija ni več direktorica Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, od 3. junija je vršilec dolžnosti direktorja - do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, najdlje do 2. decembra 2022, Bojan Tičar. S položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo so razrešili Uroša Korošca in za vršilca dolžnosti imenovali Željka Kralja.

agencija za radioaktivne odpadke
energetika

Pridružite se nam