Skip to main content
V Posavju 5.1° C Četrtek, 25. 2024
16.06.2022
11:19
Energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo
Foto: Mestna občina Krško
V naslednjih tednih bodo na Senovem začeli z energetsko sanacijo Doma XIV. divizije.

Energetska obnova Doma XIV. divizije na Senovem

KRŠKO Z deli bodo začeli letos poleti in zaključili sredi leta 2023. Kot pravijo na Mestni občini Krško, bodo na Senovem obnovili fasado doma, uredili drenaže vkopanega dela objekta, zamenjali stavbno pohištv in kritino, uredili bodo elektroinstalacije ter celovito prenovili obstoječe podpostaje doma.

Novi radiatorji in rekuperacija

V sklopu energetske sanacije bodo v vseh prostorih zamenjali radiatorje, ti bodo opremljeni s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami. V domu bodo uredili rekuperativno prezračevanje v kulturni dvorani, športni dvorani ter v prostorih zaodrja. Vse z enim ciljem - izboljšati energetsko učinkovitost stavbe v času ogrevanja ter hlajenja stavbe.

Energetska sanacija, Senovo

V četrtek so podpisali pogodbo

Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha sta v četrtek podpisala pogodbo za izvedbo energetske sanacije Doma XIV. divizije Senovo v višini dva milijona evrov, od tega bo Mestna občina Krško prejela sofinancerski delež iz Evropskega kohezijskega sklada oz. ministrstva za infrastrukturo v višini nekaj več kot 580.000 evrov.

Evropska sredstva

Operacija je sicer sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

senovo
krško
kostak krško

Pridružite se nam