Skip to main content
V Posavju 3.3° C Petek, 27. januar 2023
23.02.2022
09:34
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Foto: Fakulteta za turizem UM
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je postala članica Mreže univerz za študije o kulturnih poteh.

Brežičani v mreži univerz za študije o kulturnih poteh

BREŽICE Fakulteta za Turizem Univerze v Mariboru in Evropski inštitut za kulturne poti (EICR) sta 4. januarja 2022 podpisala sporazum, s katerim sta se obe instituciji zavezali k sodelovanju pri razvoju raziskovalne dejavnosti in interdisciplinarnih študij o Kulturnih poteh Sveta Evrope na področju visokega šolstva.

Program Kulturne poti Sveta Evrope in zlasti Razširjeni delni sporazum o kulturnih poteh Sveta Evrope (EPA), ki je deležen podpore Evropskega inštituta za kulturne poti, od ustanovitve dalje sodeluje z različnimi visokošolskimi ustanovami. Leta 2012 je bila ustanovljena Mreža univerz za študije o kulturnih poteh z namenom, da se omogoči izmenjava znanja med programom Kulturne poti Sveta Evrope, univerzami, ki so dejavne na področju ohranjanja in promocije kulturne dediščine, in certificiranimi kulturnimi potmi.

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

Platforma za izmenjavo in mobilnost študentov in raziskovalcev

Cilj univerzitetne mreže je spodbujati znanstvene raziskave o kulturnih poteh in sorodnih vprašanjih, spodbujati študente pri raziskovanju tega področja, učinkovito črpati evropska sredstva za razvoj, sodelovati v letnem programu dejavnosti programa in po potrebi nuditi znanstvene nasvete. Predstavlja tudi platformo za izmenjavo in mobilnost študentov in raziskovalcev. S pridružitvijo se je Fakulteta za Turizem Univerze v Mariboru pridružila številnim znanim institucijam kot so npr. Univerza v Bologni in Univerza Sorbonne v Parizu.

Tekom izvajanja mednarodnega projekta Interreg Mediterranean BEST MED je Fakulteta za Turizem UM v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM vzpostavila spletno platformo BestMed Open Platform, orodje za zbiranje turističnih podatkov za kulturne poti, namenjene učinkovitemu spremljanju družbenih, gospodarskih in okoljskih vplivov. Hkrati je Fakulteta ustanovna članica BEST MED mreže turističnih observatorijev, ki je namenjena zbiranju in sistemizaciji relevantnih informacij in znanja povezanih s spremljanjem in upravljanjem podatkov o trajnostnem turizmu.

V okviru delovanja v Mreži univerz za študije o Kulturnih poteh Sveta Evrope si bo Fakulteta za turizem v prvi vrsti prizadevala za raziskovanje odnosa med kulturnimi potmi in podnebnimi spremembami. Kulturne poti Sveta Evrope s svojo razvejano mrežo destinacij in neizkoriščenimi potenciali zelene mobilnosti lahko namreč pomembno prispevajo k odgovornem turizmu, ki minimizira vpliva ogljičnega odtisa turizma. Hkrati pa kulturne poti lahko pomembno doprinesejo k iskanju mednarodnih rešitev za prilagajanje kulturne dediščine podnebnim spremembam.

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

fakulteta za turizem
brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi