Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
17.03.2020
13:02
Kurjenje v naravi
Foto: arhiv ePosavje
Iz Gasilske zveze Krško imajo za vse, ki boste v naslednjih dneh delali po vrtovih, travnikih in ostalih površinah, posebno obvestilo. In prošnjo hkrati.

Obvestilo o kurjenju v naravnem okolju

Iz Gasilske zveze Krško zaradi trenutnih izrednih razmer v državi, povezanih z epidemijo COVID-19 (korona virusa) in sončnimi ter toplimi dnevi v prihodnjih dneh naprošajo vse, da bodite previdni pri spomladanskih opravilih na vrtovih, travnikih, njivah, gozdovih in v okolici hiš. "Svetujemo vam previdnost in pravilno uporabo ognja v naravnem okolju," pravijo v obvestilu.

Upoštevajte nasvete!

Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati nasvete, da mora biti kurišče obdano z negorljivim materialom (npr. kamenje, zemlja ipd), ogenj morate nadzorovati ves čas kurjenja. Prepovedano je uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje, neposredna okolica kurišča mora biti očiščena vseh gorljivih snovi (pri večjih kresovih znaša ta okolica lahko tudi 20 m ali več), kurišče mora biti odmaknjeno od gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov z vnetljivimi ali nevarnimi snovmi mora biti kurišče oddaljeno vsaj 100 metrov.

Kurišče mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe

Kurišče morajo ves čas kurjenja nadzorovati polnoletne osebe, v kolikor je bilo kurišče veliko, je bilo ozračje vetrovno ali je okolica kurišča suha, je potreben pregled kurišča in okolice tudi po zaključenem kurjenju (pregled je treba izvesti najmanj 15 minut do pol ure po zaključku kurjenja), ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih vetra močnejših od 35 km/h moramo prenehati kuriti, sežigati ali uporabljati ogenj, dosledno upoštevamo prepovedi in omejitve uporabe ognja v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja

Kaj storimo, če zagori v naravi?

  • Če opazimo manjši požar v naravi,ga poskušamo omejiti oziroma pogasiti z razpoložljivimi sredstvi (veje, voda, zemlja, pesek in podobno)
  • Požar gasimo vedno v smeri vetra, tako, da nas dim in plameni ne ovirajo pri gašenju
  • Če požara ne moremo pogasiti, se umaknemo na varne površine
  • O požaru takoj obvestimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

(bš)

gasilci
krško
koronavirus
obvestila

Pridružite se nam

Novice iz Posavja