Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
25.02.2021
12:38
Gasilci, PGD Brežice
Grafika: ePosavje.com
V občini Brežice deluje 31 prostovoljnih gasilskih društev, ki so zaporejeni v devet sektorjev po občini in v katerih pokrivajo območje celotne občine. V letošnjem letu v garaže prideta novi vozili.

Gasilci v občini Brežice bodo letos prevzeli dve novi vozili

BREŽICE Na februarski seji so brežiški občinski svetniki obravnavali tudi letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021, v katerem je med drugim zapisana tudi posodobitev gasilskega voznega parka prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Brežice.

V lanskem letu dve vozili, dve tudi v letošnjem letu

"V letošnjem letu nameravamo kupiti dve novi gasilski vozili. Občina Brežice namenja zelo velika sredstev za gasilska društva v okviru Gasilske zveze Brežice. Lani je kupila dve novi vozili, tudi letos bo kupila dve novi vozili. Veliko se daje na zaščito in reševanje v naši občini. Namen teh investicij je zagotavljanje varnosti, saj vemo, da je občina Brežice ena izmed najbolj ogroženih občin v Sloveniji," je ob tem povedal Roman Zakšek, višji svetovalec za zaščito in reševanje na Občini Brežice.

Podvozje za GVC 16/25 in novo gasilsko vozilo z vodo za PGD Bizeljsko

V garaže prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v občini Brežice so nazadnje pripeljali gasilsko vozilo z vodo v garažo PGD Pišece, v garažo PGD Brežice na Cesti svobode pa so pripeljali novo gasilsko avtocisterno. V skladu z dolgoročnim načrtom zamenjave gasilskih vozil bodo v letošnjem letu predvidoma kupili novo podvozje za gasilsko vozilo s cisterno 16/25 za PGD Brežice, gasilsko vozilo z vodo (podobno kot v Pišecah) pa za PGD Bizeljsko.

Za delovanje v proračunu 343.600 evrov

Sredstva za delovanje Gasilske zveze Brežice so predvidena v predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021 na šestih proračunskih postavkah, skupaj 343.600 evrov.

Proračunske postavke:

  1. 00019 – Požarna taksa (62.000,00 €);
  2. 00020 – Občinska gasilska zveza (202.540,00 €);
  3. 00022 – Sredstva za zdrav. preglede, vpoklice in izobraževanje za gasilce (20.060,00 €);
  4. 00456 – Vzdrževanje objektov namenjenih za opravljanje gasilske službe (15.000,00 €);
  5. 00525 – Gasilska avto lestev – sred. za vzdrževanje (4.000,00 €);
  6. 00603 – Nakup opreme za potrebe CZ in GD (40.000,00 €).

(eP)

brežice
pgd brežice

Pridružite se nam

Novice iz Posavja