Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
01.08.2022
17:25
Roman Urbanč
Foto: Ministrstvo za obrambo RS
Posavski rojak generalmajor Roman Urbanč je s 1. avgustom prevzel vodenje Poveljstva sil Slovenske vojske. Primopredaja z dosedanjim poveljnikom generalmajorjem Škerbincem je bila na Vrhniki.

Generalmajor Urbanč poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske

VRHNIKA Generalmajor Roman Urbanč je novi poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske. Poveljstvo deluje v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki in je neposredno podrejeno Generalštabu Slovenske vojske, v katerem je bil Urbanč doslej namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Poveljstvo sil Slovenske vojske (SV), tako na spletni strani SV, zagotavlja pogoje za ustrezno načrtovanje in vodenje delovanja poveljstev in enot Slovenske vojske v Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavlja stalno pripravljenost za učinkovito delovanje in nudi podporo državnim organom v sistemu zaščite in reševanja.

Kaj je Poveljstvo sil Slovenske vojske?

Poveljstvo sil Slovenske vojske je združeno poveljstvo, ki zagotavlja sile, poveljuje poveljstvom in enotam Slovenske vojske v Republiki Sloveniji in v tujini ter nudi podporo države gostiteljice, v vlogi nacionalnega poveljstva pa načrtujejo, usklajujejo, izvajajo in ocenjujejo napadna, obrambna in stabilizacijska delovanja. Načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš je ob primopredaji povedal, "da v tem času ni bilo malo izzivov in pasti, zato je pomembno, da je bil na položaju eden najsposobnejših častnikov Slovenske vojske. Njegove izkušnje in sposobnosti bodo dobrodošle tudi v prihodnje."

Urbanč: "Vem, da bomo zmogli napore, izpolnili svoje zaveze in dodeljene naloge"

Novi poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske generalmajor Urbanč je povedal, da pred seboj vidi izjemne posameznike in kolektiv, ki je nastal kot posledica obremenjenosti in trdega dela. "Med vami vidim poznane obraze, ki vnašajo kontinuiteto dela in tiste, s katerimi se srečujem prvič, ki zagotavljajo potrebno svežino. Skupaj ste uigran kolektiv, ki se jasno zaveda svojih nalog. Zato vem, da bomo zmogli napore, izpolnili svoje zaveze in dodeljene naloge." Kot sporočajo iz Slovenske vojske, generalmajor Urbanč "želi nadaljevati pot, ki jo je kolektiv vklesal v teren v času njegovega predhodnika. V središče te poti bom postavil človeka, pripadnico in pripadnika Slovenske vojske. Želim, da vsak od nas dela tisto, kar zna in želi, motivirano, predano in disciplinirano v okviru svojih nalog in skupnega poslanstva."

"Najprej sem si želel biti rokometaš"

Roman Urbanč je v svoji vojaški karieri opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti na vseh ravneh poveljevanja. Med drugim je opravljal poveljniške dolžnosti poveljnika tankovske čete, poveljnika oklepno-mehaniziranega bataljona, poveljnika učnega bataljona, namestnika poveljnika 1. brigade Slovenske vojske in poveljnika 1. brigade Slovenske vojske ter štabne dolžnosti načelnika za operativne zadeve v bataljonu, pomočnika za oklepno mehanizirane enote na pokrajinskem štabu Teritorialne obrambe, načelnika sektorja za izobraževanje in usposabljanje na Generalštabu Slovenske vojske (GŠSV) in namestnika načelnika GŠSV za operacije.

Urbanč se je skozi vojaško kariero dodatno izobraževal na višje štabnem in generalštabnem šolanju v domovini. V tujini pa je uspešno zaključil tečaj za generale International Capstone Course v izvedbi centra za visoke obrambne študije v Rimu.

slovenska vojska
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja