Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
10.02.2021
09:10
Nove gnezdilnice pri Škocjanu
Foto: Rok Petančič
Na območju Zagraškega loga v občini Škocjan so na kulturni praznik postavili nove gnezdilnice za ptice.

Nove gnezdilnice za ptice v Zeliščarskem centru JV Slovenije

Na območju Zagraškega loga v občini Škocjan, kjer od leta 2019 deluje Zeliščarski center JV Slovenije, s katerim upravlja Občina Škocjan, smo na kulturni praznik skupaj s prostovoljci Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dolenjska sekcija) poskrbeli za nove gnezdilnice za ptice. Na celotnem območju parka, ki obsega skoraj 8 ha površin (travniki, gozd, mokrišče, potok, muzej na prostem, učilnice na prostem, nasad zelišč, zelenjavni vrt…), je tako odslej nameščenih novih 20 lesenih gnezdilnic, ki so v veliki meri zamenjale stare gnezdilnice, ki so bile nameščene na območju že leta 2014. Tu gnezdijo nekateri ogroženi gnezdilci, kot so pogorelček, zelena žolna in vijeglavka. Družbo jim delajo splošno razširjene vrste: velika senica, šmarnica, grilček, škorec, kos, kmečka lastovka, domači in poljski vrabci…

Fotogalerija (Foto: Rok Petančič):

Zakaj je zelo pomembno nameščati gnezdilnice po vrtovih, parkih in gozdovih? V naravi predvsem zaradi človeških posegov primanjkuje naravnih dupel. Odstranjevanje bolnih in odmrlih dreves iz gozdov in vrtov, v katerih si detli in žolne kot primarni duplarji dolbejo svoja dupla, ta dupla pa potem naslednja leta zasedejo sekundarni duplarji, kot so: sinice, brglez, muharji, škorec.... Z nameščanjem gnezdilnic na takšnih območjih ustvarjamo primerna gnezdišča za sekundarne ptice duplarice. Še posebej sinice, brglez, pogorelček, šmarnica, poljski in domači vrabec ter muharji so zelo zaželeni v vrtovih, ker po sadnem drevju pobirajo žuželke in njihove ličinke ter na ta način skrbijo za ravnovesje žuželk. Brez ptic ni možna biološka pridelava sadja, zelenjave in poljščin! Tretji razlog pa je vzgojni oziroma sociološki. Mnogim ptice poosebljajo pristen stik z naravo. To velja še posebej takrat, kadar jih privabimo v bližino svojih bivališč: pozimi s krmilnicami, spomladi in poleti pa z gnezdilnicami. Na ta način lahko ptice nemoteno opazujemo pri njihovem vsakdanu. Ti »opazovalni rekviziti« sodijo na vsak vrt. Na ta način se gnezdeče ptice približajo človeku, ki tako razvija posluh za naravo in njeno ohranjanje. In slednje je v današnjem času vsesplošne degradacije naravnega okolja zelo pomembno!

Foto: Rok Petančič

Viri: ptice.si, gnezdilnice.si

fotogalerija

Pridružite se nam