Skip to main content
V Posavju 1.5° C Torek, 28. marec 2023
26.11.2019
11:53
Ureditev naselij Jelše in Gorica
Foto: Občina Krško
V Krajevni skupnosti Veliki Podlog so v ponedeljek namenu predali novo komunalno infrastrukturo v naseljih Gorica in Jelše. Naložbo, vredno okoli 3 milijone evrov, so začeli v letu 2017.

Urejena komunalna infrastruktura v naseljih Jelša in Gorica

KRŠKO Naselji Gorica in Jelše sodita sta s 134 in 137 populacijskimi enotami zajeti v istoimenskih agromelioracijah, ki jih je občina dolžna opremiti z javnim kanalizacijskim sistemom. Z naložbo, ki jo je Občina Krško v višini okoli 3 milijone evrov v celoti financirala iz občinskega proračuna, so začeli v letu 2017. Ob tem so v teh dveh naseljih uredili fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod, širokopasovne povezave, javno razsvetljavo, pločnike ter obnovili voziščne konstrukcije in uredili čistilno napravo.

"Gorica bo zdaj še lepša"

"Kljub zapletom in malo slabe volje, ker je projekt trajal dlje časa, so sedaj več ali manj vsi zadovoljni," je ob tem povedala predsednica Krajevne skupnosti Veliki Podlog Karolina Cizerle. "Dobili smo nov asfalt, dobili smo pločnike, prepotrebne za prometno varnost. Dobili smo dve urejeni križišči in zdaj je tako lepo urejeno, da bo vas Gorica še lepša," dodaja sogovornica.

Projekt je bil v celoti financiran iz občinskega proračuna

"Cel projekt, ki je trajal dve leti, je vreden 3 milijone evrov in je bil v celoti financiran iz proračuna občine Krško. Krška občina, kot marsikatera druga, ima nalogo, da uredi kanalizacijske sisteme na področju agromelioracij, ki so z državnim projektom predvidena kot podorčja z urejenim kanalizacijskim omrežjem s priključki na čistilno napravo," je ob tem povedal krški župan Miran Stanko. Kot nadaljuje, je "ta del je še eden tisti, ki ni bil urejen v preteklih letih. Ta je dokončan do polovice, v tej fazi je bila izvedena kanalizacija in vsa ostala infrastruktura na območju vasi Jelše in Gorica - ostaja pa še področje Pristave in Velikega Podloga."

Kaj pa Veliki Podlog, Mali Podlog in Gržeča vas?

V naslednjem letu so predvidena sredstva za pričetek del v Velikem Podlogu in Pristave, za Gržečo vas in Mali Podlog pa je v pripravi dokumentacija. Krški župan pove, da so zdaj v pridobivanju gradbenega dovoljenja. "Predvidevamo, da naj bi v naslednjem letu začeli z izvedbo del, dokončala naj bi se do leta sredine leta 2022."

Fotogalerija (Foto: Občina Krško):

(Ansat TV, Občina Krško, bš, eP)

krško
video
fotogalerija

Pridružite se nam

Poglejte tudi