Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
17.08.2022
09:16
Grad Podsreda
Foto: Kozjanski park
Ministrstvo za kulturo je nedavno Občini Kozje odobrilo 977.000 evrov za oživitev Gradu Podsreda.

Grad Podsreda - kulturna dediščina in turizem

PODSREDA Sredstva so namenjena za izvedbo projekta Grad Podsreda - kulturna dediščina in turizem, ki so ga prijavili na javni razpis za oživljanje kulturnih spomenikov. Skupna vrednost celotne naložbe znaša 1,5 milijona evrov, projekt bodo začeli izvajati prihodnje leto, je poročala Slovenska tiskovna agencija (STA).

Okrepitev turistične ponudbe na gradu

S projektom želijo na Gradu Podsreda  ustvariti nove turistične produkte, s katerimi bi okrepili obstoječo turistično ponudbo na gradu in pripomogli k ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva o pomenu kulturne dediščine, raznoliki uporabi in ponovni uporabi spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter k izkoriščanju njihovih potencialov.

Zgodovina gradu Podsreda

Na gradu na vzpetini nad Podsredo so okrog leta 1150 pozidali severni palacij, leta 1180 visok obrambni stolp – bergfrid, leta 1220 južni palacij in leta 1260 še stolp s kapelo, ki jo je leta 1612 ljubljanski škof Tomaž Hren posvetil sv. Filipu, sv. Jakobu in sv. Ani. V virih grad prvič omenjajo šele leta 1213, čeprav je bil pozidan že sredi 12. stoletja.

V virih je prvič omenjen leta 1213

Prvotno nemško ime gradu Hörberg, Herberch ali Herberg opozarja na starost stavbe, saj pomeni zaklonišče, kjer so si ob nevarnostih iskali zatočišče vojaki, ali pa jim je bil samo zavetišče, kakršna so bila ob srednjeveških cestah pogosta, ob tem pravijo v Javnem zavodu Kozjanski park, kjer upravljajo z gradom.

podsreda

Pridružite se nam