Skip to main content
V Posavju 10.8° C Nedelja, 19. september 2021
23.02.2021
13:22
Obnova vodovodnega stolpa v Brežicah
Grafika: ePosavje.com
V Brežicah so prejšnji teden dobili gradbeno dovoljenje za začetek projekta obnove Vodovodnega stolpa na Bizeljski cesti sredi mesta, ki ga želijo obnoviti in urediti kot razgledno točko.

Obnova Vodovodnega stolpa v Brežicah

V stolpu bo tudi dvigalo

BREŽICE V Brežicah so 13. februarja dobili gradbeno dovoljenje za začetek projekta obnove Vodovodnega stolpa na Bizeljski cesti. Brežičani želijo simbol mesta, občine in nenazadnje Posavja obnoviti in v njem urediti razgledno točko. V Brežicah želijo z obnovo začeti v letošnjem letu, za skoraj 2 milijona evrov vreden projekt pa bo potrebno sredstva zagotoviti z rebalansom proračuna.

Molan: "V lanskem letu smo uredili lastniška razmerja, sedaj smo pridobili gradbeno dovoljenje"

"V lanskem letu smo uredili lastniška razmerja, sedaj smo pridobili gradbeno dovoljenje in si želimo, da gremo v statično in vsebinsko prenovo," pravi brežiški župan Ivan Molan. Glede na vrednost projekta obnove, 1,9 milijona evrov, župan dodaja, da bodo skušali za obnovo pridobiti tudi nepovratna sredstva.

Zaključek del predvidevajo oktobra naslednje leto

V Brežicah pravijo, da bo potrebno izvesti statično sanacijo ter rekonstrukcijo tako notranjosti kot zunanjosti objekta, zaključek obnovitvenih del stolpa pa načrtujejo v oktobru 2022.

Uredili bodo osem etaž

V stolpu bo dvigalo nosilnosti do 8 oseb

Ob statični sanaciji bodo z rekonstrukcijo notranjosti stolp prilagodili novi namembnosti in obiskovalcem. Pot po stolpu od pritličja do razgledne točke nad vodohranom bodo uredili s stopnicami in dvigalom, ki bo omogočili dostopnost vsem, tudi gibalno oviranim. V sklopu projekta bodo uredili klet, pritličje in šest nadstropij – skupaj osem etaž. V rekonstrukciji stolpa predvidevajo odstranitev vseh obstoječih etaž od pritličja do četrte etaže in izvedbo novih etaž z notranjim samonosnim dvigalom iz kleti do razglednih točk na nivoju balkonov v petem nadstropju in vodohrana (šesto nadstropje). Kot pravijo na Občini Brežice, bo vgrajeno dvigalo nosilnosti do 8 oseb ustrezno urejeno za invalide na vozičku s spremstvom.

Od prvega do četrtega nadstropja poučne vsebine

Na ravni vodohrana bodo izvedli preboj sten, ki bo obiskovalce pripeljal do obstoječih oken v osmerokotnem lesenem ovoju rezervoarja. Spodnji del rezervoarja bo napolnjen z vodo v višini cca. 30 cm, nad tem pa bodo izvedli steklena tla, ki bodo spominjala obiskovalce na prvotno funkcijo vodovodnega stolpa. "Na nivoju pritličja se bo uredila info točka za oglede obiskovalcev v organiziranih skupinah. Prvo nadstropje do četrtega bo namenjeno za predstavitev vsebin iz preteklosti povezanih s stolpom, tehnična plat delovanja stolpa in raznovrstne predstavitve znamenitosti in ponudbe v sami občini. Lesena konstrukcija strehe in osmerokotnega lesenega ovoja vodohrana, skupaj s polkni, bo ponovno restavrirana in prenovljena, kot je bilo izvedeno že v 90. letih. Prenovljena bo streha stolpa in ohranjena obstoječa strešna okna V kleti bodo obstoječi prostori sanitarij prilagojeni dostopu z dvigalom in uporabi za invalida," so sporočili z Občine Brežice.

Voda bo rdeča nit obiska

V pritličju in zgornji etaži si bodo lahko obiskovalci natočili tudi vodo, ki bo rdeča nit obiska stolpa. V stolpu bodo temeljito prenovili inštalacije in uredili ustrezno prezračevanje ter predvsem telekomunikacijsko omrežje znotraj stavbe.

Pred vhodom nova in višja nadstrešnica

Nad vhodom v stolp bodo postavili novo in višjo nadstrešnico, ki bo konstrukcijsko ločena, vendar funkcionalno povezana s stavbo in bo nudila senco oz. zaščito pred vremenskimi vplivi. "Ploščad pred stolpom bo opremljena z zasaditvijo v premičnih koritih z rastjem. Nova zasnova v ospredje postavlja stavbo in njene elemente kot del izjemne tehniške dediščine, ki svojim obiskovalcem približuje njeno delovanje in ustrezno umestitev v kontekst časa," dodajajo v Brežicah.

Fotogalerija (Grafika: Občina Brežice):

Paviljon bo v ulici Stare pravde

Občina Brežice je že pristopila k izbiri izvajalca za projektiranje paviljona, ki bo stal ob stolpu v sosednjem objektu, v nizu hiš v ulici Stare pravde, in bo namenjen obiskovalcem, saj v stolpu zaradi premajhne površine ni prostora za trgovinico spominkov, kavarno in za ostale spremljajoče aktivnosti.

Vsebine bodo kombinirali z ostalimi turističnimi ponudniki

Vsebine, ki bodo obiskovalcem na voljo v paviljonu, tako turistične kot kulturne in družabne, občina še načrtuje, kot pa je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, jih bodo zagotovo kombinirali tako z Mestno hišo kot tudi s Posavskim muzejem Brežice in Društvom za oživitev mesta Brežice. Ureditev paviljona je načrtovana v letu 2023.

Prispevek iz oddaje Posavski tednik, 9. junij 2020:

(bš)

brežice
video
fotogalerija

Pridružite se nam