Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
01.10.2020
14:56
Izgradnja kanalizacije v Velikem Podlogu
Foto: Občina Krško
Občina Krško je sredi julija nadaljevala z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Krajevni skupnosti Veliki Podlog, v samem naselju Veliki Podlog z okoli 260 prebivalci. Dela potekajo po načrtu.

Naložba v višini 1,6 milijona evrov naj bi se zaključila prihodnje leto

Izgradnja kanalizacijskega omrežja v Velikem Podlogu

KRŠKO Kot pravijo na Občini Krško, "naložba obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 2068 metrov. Odpadne komunalne vode iz naselja se preko novega kanalizacijskega omrežja odvajajo na obstoječe kanalizacijsko omrežje in vodijo do biološke čistilne naprave v Jelšah. Nova kanalizacija za naselje Veliki Podlog bo obsegala deset glavnih gravitacijskih kanalov (v dolžini 1.669 m), dve črpališči in tlačni vod v dolžini 399 m. Predvidena je tudi izgradnja novega omrežja cestne razsvetljave, obnova vodovoda ter novega širokopasovnega omrežja."

Kako napredujejo dela?

Na gradbišču v Velikem Podlogu zaključujejo z izgradnjo glavnih kanalizacijskih kanalov in primarnega vodovoda od podružnične šole proti Gržeči vasi, sledila bo obnova vodovoda na sekundarnih vodih in hišnih priključkov, istočasno pa tudi elektro kablovod.

Fotogalerija (Foto: Občina Krško):

1. marca naslednje leto že prvi priklopi na kanalizacijski sistem?

Izgradnja sekundarnih priključkov

V Velikem Podlogu sočasno z izgradnjo  glavnih kanalizacijskih kanalov izvajajo tudi  sekundarne priključke do obstoječih greznic pri posameznih  uporabnikih.

S prijavo na razpis do 70% upravičenih stroškov za sekundarne priključke za občane

In kot še dodajajo na Občini Krško, lahko občani s prijavo na razpis Občine Krško za leto 2021 za sekundarne priključkepridobijo sofinancirana sredstva do višine 70 % upravičenih  stroškov. Posamezni uporabniki se bodo na novozgrajeni kanalizacijski sistem lahko priključili po pridobitvi uporabnega dovoljenja za fekalno kanalizacijo, na krški občini načrtujejo, da že 1. marca 2021.

(bš)

krško
fotogalerija

Pridružite se nam