Skip to main content
Ponedeljek, 15. april 2024
09.06.2020
19:32
Gradnja komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu
Foto: Občina Krško
V Velikem Podlogu bodo začeli z gradnjo komunalne infrastruktre, naložbo bodo zaključili v letu 2022. Pogodbo za izvajanje gradbenih del so podpisali konec prejšnjega tedna. In kdaj bodo stekla dela?

Začetek gradnje komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu

Naložbo bodo zaključili v letu 2022

KRŠKO Kot so sporočili z Občine Krško, so "župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in Ivan Juvanc so konec prejšnjega tedna podpisali pogodbo za izvedbo in nadzor gradnje komunalne infrastrukture v Velikem Podlogu v vrednosti 1, 6 milijona evrov."

Izgradnja kanalizacijskega sistema v naselju Veliki Podlog

Nekaj več kot 2 kilometra kanalizacijskega sistema

V okviru naložbe, ki naj bi se zaključila v letu 2022, predvidevajo izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Veliki Podlog v skupni dolžini 2.068 metrov. "Odpadne komunalne vode iz naselja Veliki Podlog se preko novega kanalizacijskega omrežja odvajajo na obstoječe kanalizacijsko omrežje in vodijo do biološke čistilne naprave v Jelšah," pravijo v sporočilu.

V Velikem Podlogu

Tudi nova razsvetljava, obnova vodovoda in izgradnja novega širokopasovnega omrežja

Potem ko so končali z ureditvijo komunalne infrastrukture v naseljih Gorica in Jelše, bodo zdaj uredili še del krajevne skupnosti na drugi strani glavne ceste Krško - Križak. Nova kanalizacija za naselje Veliki Podlog bo tako obsegala deset glavnih gravitacijskih kanalov (v dolžini 1.669 m), dve črpališči - črpališče Veliki Podlog 1 in črpališče Veliki Podlog 2 ter tlačni vod v dolžini 399 m. Ob tem predvidevajo tudi izgradnjo novega omrežja cestne razsvetljave, obnovo vodovoda ter izgradnjo novega širokopasovnega omrežja.

(bš)

krško

Pridružite se nam