Skip to main content
Sreda, 4. oktober 2023
01.07.2022
11:55
Kot so sporočili iz Hidroelektrarn na spodnji Savi, bo v soboto na hidroelektrarni Krško v okviru rednih vzdrževalnih del v soboto potekala revizija mrežnega transformatorja.

Hidroelektrarna ne bo obratovala

KRŠKO Tako bodo dela potekala predvidoma med 7. in 17. uro, hidroelektrarna pa v tem času ne bo obratovala, voda se prelivala čez prelivna polja. Kot dodajajo, lahko pride zaradi prelivanja vode preko prelivnih polj do pojava penjenja vode dolvodno od hidroelektrarne.

 

krško
hidroelektrarne
energetika

Pridružite se nam