Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
11.03.2022
13:02
Brežice, Bistrica ob Sotli
Foto: Občina Brežice
V dveh posavskih občinah so začeli s projektom hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, s katerim bodo v občini Brežice in Bistrica ob Sotli izboljšali oskrbo z vodo za več kot 3.200 prebivalcev.

6,7 milijona evrov vreden projekt

BREŽICE Za projekt v skupni vrednosti 6,7 milijonov evrov sta občini pridobili 4 milijone evrov iz evropskega Kohezijskega sklada, država oz. Ministrstvo za okolje in prostor bosta prispevala dobrih 722 tisoč evrov, preostala sredstva bosta občini zagotovili iz svojih proračunov - Občina Bistrica ob Sotli bo prispevala 757 tisoč evrov in Občina Brežice 1,1 milijona evrov.

Varna, kakovostna in zanesljiva vodooskrba

Namen projekta je zagotovitev dolgoročne varne, kakovostne in zanesljive vodooskrbe na območju občin Brežic in Bistrica ob Sotli, ki predstavljata zaključeno celoto, saj se bosta vodovodna sistema na področju Bizeljskega povezala. Kot je dejal župan Franjo Debelak, je povezava med obema vodovodoma za občane Bistrice ob Sotli izjemno pomembna, saj bodo imeli zagotovljen rezervni vir pitne vode, ki bo zagotavljal oskrbo tudi v mesecih, ko so imeli težave s pomanjkanjem vodnih virov

Trije vodohrani

V sklopu projekta bodo zgradili tri vodohrane (VH Pišece prostornine 60m3 ter VH Brezje prostornine 200 m3 v občini Brežice ter VH Trebče, prostornine 100 m3, v občini Bistrica ob Sotli) in 39,6 km novih vodovodov (18,3 km v brežiški in 21,3 km v bistriški občini). Projekt so razdelili na tri odseke v občini Brežice ter devet odsekov v občini Bistrica ob Sotli. Odseki vodovodnih sistemov v občini Brežice, ki bodo izboljšani so VS Dobova-Loče-Rigonce (2.599 m), VS Pišece-Bizeljsko-Bojsno (1.3218 m) in VS Pišece-Veseli vrh (2.500 m).

Z deli so začeli na Veselem vrhu

Z deli so najprej začeli na Veselem vrhu, po zaključku del projekta do konca leta 2023 bodo tako zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo, rezervne vodne količine, optimizacijo delovanja celotnega sistema in izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter zmanjšanje vodnih izgub.

brežice
bistrica ob sotli

Pridružite se nam

Poglejte tudi