Skip to main content
V Posavju 13.6° C Četrtek, 23. september 2021
22.07.2021
14:09
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, podpis pogodbe
Foto: Občina Sevnica
V občini Sevnica bodo v naslednjih dveh letih izboljšali vodovodni sistem, ko bodo med drugim izgradili več kot 21 kilometrov cevovodov, izgradili prečrpališče in črpališče, pa tudi dva vodohrana.

KAR MORATE VEDETI:

  • Hidravlične izboljšave - 3,496.247,09 evrov vreden projekt
  • Zaključek projekta: 31. december 2023
  • Pričetek del je previden v juliju letos, zaključek junija 2023
  • Projekt bo povezal 11.286 prebivalcev
  • Novih 21.072 metrov cevovoda
  • Gradnja prečrpališča Log, črpališča Šentjanž, novi raztežilniki Komen, Metenca in Okroglice ter nova vodohrana Cerje in Šentjanž

Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

SEVNICA V Sevnici sta župan Srečko Ocvirk in Mitja Udovč, direktor Komunale d.o.o Sevnica in na javnem razpisu izbranega izvajalca, podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del v projektu Hidravlične izboljšave v občini Sevnica.

V skoraj 3,5 milijona evrov težkem projektu, za katerega so Sevničani pridobili sredstva Evropskega kohezijskega sklada in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, bodo med drugim zgradili povezovalno hrbtenico med že obstoječimi vodovodi, v občini bodo tako dobili enoten vodovodni sistem, ki bo v dobrih 21 kilometrih povezal kraje na levem in desnem bregu reke Save.

21 kilometrov vodov in pripadajoči objekti

Direktor podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je povedal, da bo izvedba projekta razdeljena v 3 sklope, z izgradnjo več kot 21 kilometrov vodov in pripadajočih objektov. Kot izvajalec projekta bo Komunala Sevnica odgovorna za povezovanje vodovodnih sistemov na zelo velikem območju, ki poteka skozi več krajevnih skupnosti.

"S povezovanjem vodovodnih sistemov bo tako zagotovljena varna in zanesljiva vodooskrba, tudi v kritičnih trenutkih kot sta suša in naravne ujme. Izrazil je zadovoljstvo ob podpisu pogodbe in tudi sam poudaril, da je današnji podpis pogodbe rezultat večletnih prizadevanj, tudi v kontekstu pridobivanja vseh soglasij in dovoljenj," ob tem pravijo na Občini Sevnica.

Podpis pogodbe rezultat večletnih priprav

Sevniški župan Srečko Ocvirk pravi, da je podpis pogodbe rezultat večletnih priprav in sistematičnega načrtovanja razvoja vodooskrbe. Ocvirk poudarja, da brez evropskih sredstev tako ambicioznega projekta ne bi bilo mogoče izpeljati.

Poleg Občine Sevnica kot nosilke projekta so v pripravi projekta sodelovali še Komunala Sevnica kot upravljalec vodovodnih sistemov in krajevne skupnosti, skozi katere vodovodni sistemi potekajo. Ocvirk je izpostavil, da je lokalna skupnost v preteklosti stremela k urejanju vodovodne in druge ključne infrastrukture na redkeje poseljenih območjih z namenom ohranitve poselitve.

"S pojavom epidemije pa se je interes za bivanje na podeželju oziroma na redkeje poseljenih območjih bistveno povečal. To pomeni velik izziv za lokalno skupnost, ki stremi k ustrezno urejeni infrastrukturi. Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je tako eden zadnjih tako obsežnih projektov, ki bo poskrbel za urejeno infrastrukturo na področju vodooskrbe," dodaja župan in izpostavlja.

(eP)

sevnica
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja